KOSTRA nøkkeltall

Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bremanger Kostragruppe 02 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,4 8,6 8,6 8,8 8,5 8,8 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 9,3 9,7 9,9 10,1 10,2 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 205 205 209 213 192 220 248 253 206 242 279 296 218 269 351 329 242 258 271 278 246 259 279 288 240 215 242 280
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 9,07 9,37 9,57 8,52 6,57 6,47 6,74 6,92 8,05 8,14 8,42 8,76 9,67 9,53 9,76 9,88 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 6,28 6,23 6,51 6,83
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 79 63 43 61 86 91 84 93 82 92 89 88 86 76 70 75 86 94 100 99 93 101 109 109 123 155 106 94
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 469 528 528 632 462 488 483 511 517 534 537 564 498 536 533 567 482 515 517 562 481 525 540 581 484 500 536 550
Herav utgifter til renhold (kr) kr 134 110 116 118 137 154 160 160 151 160 168 173 141 156 162 161 144 152 157 161 143 150 156 159 96 97 147 153
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 111 112 123 141 111 123 119 129 130 137 133 144 115 123 121 137 102 109 111 126 101 109 113 127 120 125 126 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt