KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Klima og energi

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Klima og energi

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) kr 134 143 123 69 106 133 144 159 100 141 121 137 149 99 157 116 128 132 104 162 111 126 134 96 143 113 127 132 91 142 114 114 128 91 150
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) prosent 0,97 1,26 1,02 0,60 0,94 0,92 0,99 0,99 0,64 0,87 0,87 0,97 0,99 0,67 0,92 0,52 0,57 0,56 0,76 1,14 0,67 0,73 0,71 0,54 0,75 0,65 0,70 0,67 0,48 0,70 0,63 0,71 0,66 0,49 0,78
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) prosent 58,9 60,5 62,9 53,5 88,2 96,7 98,0 98,3 95,8 96,8 97,2 97,4 97,8 96,8 96,8 91,0 91,0 91,0 97,1 98,0 95,6 95,5 96,2 96,3 95,9 95,2 95,1 95,8 96,2 95,8 93,2 92,5 92,5 92,6 92,9
Energibruk per m2 eid areal (kWh) kWh 205 208 185 127 116 160 172 170 153 173 195 198 184 148 184 152 159 145 149 153 155 154 154 139 146 158 155 153 138 146 160 136 144 135 144
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 66 67 54 72 93 91 89 83 87 88 88 89 94 90 91 79 76 77 85 85 84 83 83 84 82 83 82 82 83 82 87 86 85 85 85
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 34 0 0 0 0 8 7 14 9 8 4 4 2 6 5 18 21 20 13 15 12 12 13 12 13 13 13 14 13 14 3 5 7 5 6
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 33 46 28 7 0 2 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 6 6 6
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 0 0 0 0 0 1 1 1 4 4 6 5 0 3 2 1 1 1 0 0 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) prosent 90 67 54 72 93 97 94 96 98 98 97 97 96 98 97 90 88 90 96 97 95 95 96 97 96 95 94 96 96 96 91 92 92 93 93
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) g/kWh 0 87 121 76 18 0 8 4 1 2 6 6 9 3 3 4 5 4 3 1 5 5 4 3 3 4 4 4 3 3 15 15 13 12 12

Kontakt