KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 529 6 081 5 362 6 418 5 189 6 621 6 926 8 592 8 698 9 415 13 229 12 709 11 399 10 611 11 470 8 946 9 089 9 000 8 609 10 488 7 978 8 318 8 391 8 059 8 378 7 972 8 384 8 370 8 082 8 433 6 742 7 118 7 345 6 939 7 216
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,0 3,4 2,2 : : 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0 3,8 3,8 3,7 4,2 4,4 4,6 4,5 4,6 4,5 4,3 4,7 4,5 4,6 4,5 4,3 4,4 4,4 4,3 4,1 4,0
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 6,0 6,2 4,5 : : 4,7 4,9 5,0 4,6 4,6 6,2 6,6 6,3 5,7 5,4 4,2 4,3 4,1 4,3 4,5 4,9 4,8 4,8 4,7 4,4 4,9 4,9 4,8 4,7 4,4 4,7 4,7 4,6 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,5 2,6 3,4 1,3 .. 4,5 4,5 4,5 4,5 .. 5,7 5,9 5,7 5,3 .. 3,1 3,3 3,4 4,6 .. 3,9 3,9 3,8 3,7 .. 3,8 3,8 3,8 3,7 .. 3,6 3,7 3,7 3,6 ..
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 51 000 80 583 58 154 196 200 98 625 48 096 56 078 88 181 90 459 88 343 62 674 71 257 75 104 66 063 75 744 50 079 50 133 54 516 66 865 74 275 46 496 49 927 54 773 55 624 63 322 47 588 51 176 56 100 57 131 65 632 42 313 43 473 45 695 47 297 54 874
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 0 0 10 000 6 500 0 33 679 21 130 35 791 43 966 54 953 33 141 42 806 36 854 47 089 45 464 52 682 53 569 53 103 30 403 43 595 38 055 39 375 41 826 44 295 47 364 38 052 39 442 42 142 44 904 48 941 35 815 37 538 41 281 38 353 42 564
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 636 000 610 000 420 000 450 000 363 000 351 060 429 712 431 824 398 091 480 480 460 134 420 970 438 982 373 091 377 941 486 487 486 062 491 321 327 035 403 954 432 705 447 044 447 964 436 680 430 792 430 457 445 112 444 837 435 293 428 490 400 448 410 753 425 637 414 966 417 640
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall : 12,0 : 5,0 8,9 15,8 16,6 16,9 17,1 15,8 15,9 15,9 13,7 14,6 15,6 17,3 17,4 16,6 13,7 13,8 19,9 18,9 18,6 17,5 16,4 19,6 18,7 18,3 17,3 16,1 21,0 21,6 21,6 19,5 18,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 67 100 100 100 100 86 86 85 91 92 76 79 82 90 89 86 88 89 94 89 86 87 88 90 91 87 88 89 91 92 88 87 90 94 95
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-24 år (kr) kr 5 129 5 539 4 898 5 894 4 780 6 096 6 369 7 945 8 014 8 696 12 104 11 663 10 460 9 681 10 507 7 960 8 084 7 975 7 927 9 645 7 313 7 622 7 681 7 379 7 678 7 284 7 656 7 633 7 372 7 700 6 215 6 557 6 770 6 396 6 652
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-24 år (prosent) prosent .. .. .. .. 1,2 .. .. .. .. 4,0 .. .. .. .. 4,9 .. .. .. .. 3,9 .. .. .. .. 3,3 .. .. .. .. 3,2 .. .. .. .. 3,2

Kontakt