KOSTRA nøkkeltall

Birkenes - 4216 (Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Birkenes Kostragruppe 01 Landet uten Oslo Landet Agder
2020 2020 2020 2020 2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,9 3,0 4,0 4,1 4,2
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,5 0,9 1,4 1,4 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 365 1 929 2 529 2 644 2 693
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 576 915 1 174 1 224 1 467
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 234 661 1 350 1 457 1 640
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 199 290 295 302 311
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,2 1,9 2,7 2,8 2,3
Utlån per innbygger (antall) antall 1,9 2,1 2,1 2,1 2,5
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 34,5 17,9 13,6 13,1 11,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall .. 17,2 15,8 17,1 16,5
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt