KOSTRA nøkkeltall

Balsfjord - 1933 (Troms Romsa)

Eiendomsforvaltning

Publisert 16.03.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Balsfjord Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa Troms Romsa
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 8,7 8,9 8,6 9,4 9,9 7,8 7,9 7,9 8,2 8,2 8,7 8,9 8,9 9,0 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,0 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3 9,2 9,3 9,0 9,2 9,3
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 308 329 313 391 406 229 207 285 283 293 242 258 271 278 314 246 259 279 288 326 238 278 288 292 297 238 278 288 292 297 238 278 288 292 297 238 278 288 292 297
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,17 7,00 7,17 7,22 7,31 5,77 5,74 5,84 5,76 5,71 5,08 5,12 5,17 5,12 4,91 4,89 4,94 4,95 4,94 4,76 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05 5,67 5,59 5,93 5,92 6,05
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 72 55 43 49 86 60 71 77 79 82 86 94 100 99 102 93 101 109 109 112 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84 71 83 84 98 84
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 585 491 434 449 513 470 478 482 528 561 482 515 517 562 600 481 525 540 581 611 445 536 524 566 608 445 536 524 566 608 445 536 524 566 608 445 536 524 566 608
Herav utgifter til renhold (kr) kr 213 152 147 160 178 138 146 149 157 166 144 152 157 161 171 143 150 156 159 168 103 177 179 187 188 103 177 179 187 188 103 177 179 187 188 103 177 179 187 188
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 134 118 78 94 102 105 111 114 131 133 102 109 111 126 134 101 109 113 127 132 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152 124 133 121 146 152
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt