KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 21,4 22,8 27,2 22,9 12,4 4,1 1,6 0,2 0,9 3,6 10,2 9,3 11,2 4,0 2,7 . . . 12,4 13,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,2 3,8 2,6 1,9 2,7 4,3 3,3 1,2 -0,8 1,0 1,8
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 2,6 1,6 0,6 -0,2 0,0 2,1 2,5 1,6 0,0 -2,8 . . . 0,0 0,0 1,8 1,2 1,1 0,0 0,0 1,9 1,3 1,2 0,0 0,0 1,7 1,0 0,3 -0,4 0,1
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 77,3 91,4 110,4 125,9 135,3 25,0 24,1 23,0 18,8 20,2 53,4 53,9 63,1 30,5 27,3 . . . 71,7 71,0 21,8 21,7 20,6 22,4 23,0 18,3 17,9 17,0 18,6 19,1 21,8 21,0 17,0 18,8 18,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -27,8 -40,3 -62,2 -67,6 -70,0 31,8 39,7 42,6 58,2 57,7 -14,5 -13,8 -32,2 14,6 20,0 . . . -38,1 -45,2 40,1 42,2 48,3 50,3 48,6 36,5 39,1 44,4 46,0 44,2 60,9 63,0 71,1 72,8 72,9
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 80,7 71,1 65,6 75,2 95,7 87,4 91,2 94,0 114,9 113,7 66,7 67,2 63,7 74,1 74,6 . . . 65,5 69,5 101,9 105,6 111,0 116,3 114,5 98,6 101,8 106,7 111,6 109,8 118,8 120,5 127,4 130,1 129,9
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 57 419 59 025 63 178 63 851 68 603 55 446 56 733 61 876 60 443 64 824 70 853 73 165 76 041 114 873 120 270 . . . 77 440 81 889 53 619 55 124 57 318 59 398 63 840 54 801 56 328 58 503 60 867 65 717 54 258 55 830 58 116 59 942 64 443
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 73,2 88,5 107,5 121,5 131,9 10,9 11,0 9,9 9,1 11,1 34,9 39,5 47,7 19,7 17,7 . . . 51,8 56,1 11,7 12,3 12,4 11,8 13,7 11,4 12,2 12,1 11,5 13,4 8,0 8,8 8,9 7,2 8,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 43,8 24,2 7,0 28,4 34,7 14,5 17,3 14,0 12,7 13,8 22,3 19,6 18,4 6,7 12,6 . . . 15,2 22,8 14,5 15,2 16,3 15,7 13,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,5 14,8 14,2 16,0 14,6 16,1
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 54,7 99,4 92,4 42,1 26,5 35,7 31,4 33,1 29,9 31,3 56,0 64,5 63,5 52,8 68,7 . . . 50,4 44,1 34,9 36,0 33,8 34,9 37,8 40,1 44,9 41,5 38,4 39,1 26,0 28,1 37,2 34,9 24,2

Kontakt