KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 26,8 21,4 22,8 27,2 22,9 3,7 4,1 1,6 0,2 0,9 11,0 10,2 9,3 11,2 4,0 . . . . 12,4 4,1 3,7 2,2 1,5 2,5 4,0 3,8 2,6 1,9 2,7 3,5 3,3 1,2 -0,8 1,0
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 2,7 0,5 0,3 0,3 0,1 2,7 2,6 1,6 0,6 -0,2 2,8 2,1 2,5 1,6 0,0 . . . . 0,0 2,1 1,8 1,2 1,1 0,0 2,0 1,9 1,3 1,2 0,0 1,8 1,7 1,0 0,3 -0,4
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 78,8 77,3 91,4 110,4 125,9 23,3 25,0 24,1 23,0 18,8 52,0 53,4 53,9 63,1 31,0 . . . . 71,7 20,9 21,8 21,7 20,6 22,5 17,8 18,3 17,9 17,0 18,7 23,5 21,8 21,0 17,0 18,8
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -36,1 -27,8 -40,3 -62,2 -67,6 31,5 31,8 39,7 42,6 58,2 -11,6 -14,5 -13,8 -32,2 12,2 . . . . -38,1 40,1 40,1 42,2 48,3 51,2 37,7 36,5 39,1 44,4 46,8 60,0 60,9 63,0 71,1 72,8
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 70,9 80,7 71,1 65,6 75,2 85,3 87,4 91,2 94,0 114,9 61,6 66,7 67,2 63,7 73,4 . . . . 65,5 101,3 101,9 105,6 111,0 117,3 98,9 98,6 101,8 106,7 112,4 119,3 118,8 120,5 127,4 130,1
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 55 980 57 419 59 025 63 178 63 851 54 957 55 446 56 733 61 876 60 441 68 787 70 853 73 165 76 041 114 873 . . . . 77 440 52 158 53 619 55 124 57 318 59 398 53 174 54 801 56 328 58 503 60 867 52 632 54 258 55 830 58 116 59 940
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 69,6 73,2 88,5 107,5 121,5 10,2 10,9 11,0 9,9 9,1 32,7 34,9 39,5 47,7 19,9 . . . . 51,8 10,7 11,7 12,3 12,4 11,8 10,4 11,4 12,2 12,1 11,6 7,7 8,0 8,8 8,9 7,2
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 12,4 43,8 24,2 7,0 28,4 10,8 14,5 17,3 14,0 12,7 12,8 22,3 19,6 18,4 6,7 . . . . 15,2 14,7 14,5 15,2 16,3 15,7 14,9 14,6 15,3 16,7 16,0 14,2 14,8 14,2 16,0 14,6
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 11,7 54,7 99,4 92,4 42,1 39,3 35,7 31,4 33,1 29,9 60,6 56,0 64,5 63,5 52,8 . . . . 50,4 32,6 34,9 36,0 33,8 34,9 39,1 40,1 44,9 41,5 38,5 21,8 26,0 28,1 37,2 35,0

Kontakt