KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 53,9 40,9 47,1 55,2 48,1 48,7 59,2 54,1 55,0 53,1 54,2 57,5 58,3 78,8 70,2 . . . . 85,8 37,5 38,2 37,3 36,3 36,2 33,3 33,7 32,5 31,5 31,2 38,9 42,9 40,2 37,1 36,0
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 134,7 117,0 127,3 104,2 126,0 129,6 138,6 133,6 148,1 146,3 170,1 142,2 175,6 149,1 166,6 . . . . 168,9 132,8 135,4 137,6 139,9 143,1 130,6 133,6 136,1 138,8 142,9 135,6 135,6 138,6 136,7 142,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 6,1 5,0 4,6 4,7 2,7 4,4 4,0 4,2 4,0 3,0 5,4 5,1 4,7 3,2 4,3 . . . . 2,1 5,6 5,5 5,2 4,9 4,7 7,2 7,1 6,6 6,4 6,3 4,8 4,7 5,2 4,9 4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,1 9,7 11,4 13,2 12,6 10,1 10,3 10,3 9,7 8,4 9,8 10,1 10,2 9,7 7,5 . . . . 9,0 7,8 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,9 7,7 7,7 8,6 8,9 8,8 9,2 9,5
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 73,2 73,8 63,4 65,8 67,2 71,0 68,3 70,7 70,2 68,0 66,4 77,4 70,0 75,3 71,4 . . . . 72,6 72,0 72,8 73,5 75,0 72,4 72,7 73,4 74,2 75,5 73,2 69,4 72,2 71,0 75,3 70,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 75,9 68,1 63,8 60,8 72,1 68,0 63,5 68,6 68,4 64,8 71,8 67,5 73,1 72,9 58,3 . . . . 83,6 69,4 69,2 69,6 68,7 68,1 70,3 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 15,3 14,9 14,7 14,7 14,8 15,0 14,3 14,2 14,3 15,3 12,6 12,2 12,4 12,1 6,9 . . . . 11,6 16,6 16,5 16,2 15,8 15,7 17,0 16,8 16,5 16,0 15,8 16,0 15,6 15,6 15,1 15,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,5 41,6 41,6 42,4 43,8 40,7 41,0 41,5 41,2 42,2 40,7 42,0 41,4 42,4 46,9 . . . . 44,4 41,2 41,3 41,7 41,7 42,9 41,2 41,4 41,7 41,9 43,1 41,1 41,3 41,8 41,9 43,1
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,0 20,4 19,9 21,2 19,9 24,8 25,2 24,8 24,6 23,5 20,9 20,5 20,7 21,4 18,3 . . . . 20,2 23,7 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 23,7 23,4 22,9 22,8 22,6
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 136 666,7 146 902,2 140 271,1 150 830,7 154 442,5 117 628,5 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 162 376,7 168 097,2 174 128,1 186 311,8 216 578,5 . . . . 186 519,3 104 736,7 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 104 956,1 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 107 471,0 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt