KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Grunnskole

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 40,9 47,1 55,2 48,1 88,7 59,2 54,1 55,0 53,1 55,8 57,5 58,3 78,8 70,2 80,8 . . . 85,8 81,7 38,2 37,3 36,3 36,2 35,3 33,7 32,5 31,5 31,2 30,5 42,9 40,2 37,1 36,0 38,3
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 117,0 127,3 104,2 126,0 148,0 138,6 133,6 148,1 146,3 146,1 142,2 175,6 149,1 166,6 232,7 . . . 168,9 179,8 135,4 137,6 139,9 143,1 144,2 133,6 136,1 138,8 142,9 144,4 135,6 138,6 136,7 142,4 147,0
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 5,0 4,6 4,7 2,7 2,8 4,0 4,2 4,0 3,0 3,0 5,1 4,7 3,2 4,3 1,6 . . . 2,1 2,0 5,5 5,2 4,9 4,7 4,7 7,1 6,6 6,4 6,3 6,3 4,7 5,2 4,9 4,8 4,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 9,7 11,4 13,2 12,6 12,7 10,3 10,3 9,7 8,4 8,8 10,1 10,2 9,7 7,5 6,2 . . . 9,0 8,3 7,9 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,7 7,7 7,8 8,9 8,8 9,2 9,5 9,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 73,8 63,4 65,8 67,2 60,0 68,3 70,7 70,2 68,0 69,3 77,4 70,0 75,3 71,4 68,6 . . . 72,6 74,1 72,8 73,5 75,0 72,4 72,5 73,4 74,2 75,5 73,2 73,1 72,2 71,0 75,3 70,7 69,7
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 68,1 63,8 60,8 72,1 62,0 63,5 68,6 68,4 64,8 67,2 67,5 73,1 72,9 58,3 63,9 . . . 83,6 73,5 69,2 69,6 68,7 68,1 68,7 70,1 70,3 69,3 69,0 69,4 69,7 68,9 68,2 67,9 66,8
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 14,9 14,7 14,7 14,8 13,9 14,3 14,2 14,3 15,3 15,3 12,2 12,4 12,1 6,9 5,8 . . . 11,6 11,3 16,5 16,2 15,8 15,7 15,6 16,8 16,5 16,0 15,8 15,6 15,6 15,6 15,1 15,2 15,0
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 41,6 41,6 42,4 43,8 43,3 41,0 41,5 41,2 42,2 42,2 42,0 41,4 42,4 46,9 42,8 . . . 44,4 44,1 41,3 41,7 41,7 42,9 43,0 41,4 41,7 41,9 43,1 43,2 41,3 41,8 41,9 43,1 42,9
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 20,4 19,9 21,2 19,9 19,7 25,2 24,8 24,6 23,5 24,4 20,5 20,7 21,4 18,3 19,6 . . . 20,2 22,0 23,2 23,1 23,0 22,4 23,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,5 23,4 22,9 22,8 22,6 22,8
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 146 902,2 140 271,1 150 830,7 154 442,5 182 484,3 121 547,8 125 886,3 135 999,0 123 804,9 131 935,0 168 097,2 174 128,1 186 311,8 216 578,5 249 235,1 . . . 186 519,3 207 353,9 107 654,6 112 567,8 117 307,7 117 307,2 126 051,8 108 033,8 113 013,9 118 056,0 118 837,9 128 272,3 112 183,8 116 706,4 123 130,5 124 317,7 132 556,3
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt