KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 7 4 5 164 161 130 144 169 115 141 111 96 85 89 86 1 870 1 741 1 682 1 607 1 924 1 800 1 731 1 644 145 133 114 126
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 44 .. 33 22 16 18 31 17 15 23 23 29 23 24 35 24 19 19 26 24 19 19 26 24 28 19 28
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 267 245 252 292 7 213 6 486 6 201 6 354 6 671 5 846 5 395 4 685 4 990 4 253 4 540 3 817 88 326 80 866 78 670 74 668 93 745 86 591 84 955 80 561 6 888 6 945 6 546 6 760
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 181 197 86 .. 3 743 3 518 2 391 .. 3 092 2 665 2 174 .. 2 544 2 392 1 584 .. 43 837 39 200 33 292 .. 46 642 42 169 36 334 .. 3 754 3 541 3 192
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 15 16 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 21 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 30 29 20 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 40 42 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 11 5 16 19 16 17 16 19 25 18 18 18 28 20 22 18 18 18 18 18 17 18 18 22 19 19 15
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 8 .. .. 53 38 69 .. 64 96 42 .. 7 62 41 .. 1 594 1 785 1 992 .. 1 965 1 785 2 367 .. 107 54 111
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 29 48 23 40 70 118 184 143 68 80 83 109 1 090 1 177 1 307 1 224 1 092 1 181 1 308 1 224 6 21 .. 11
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 95 98 95 .. 94 92 99 .. 73 97 96 .. 90 89 97 .. 90 89 97 .. 95 94 94
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 .. .. 47 48 49 .. 48 39 49 .. 49 49 48 .. 47 46 49 .. 47 46 49 .. 48 35 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. 98 100 98 99 96 92 90 93 94 96 83 93 73 76 84 86 86 81 84 86 86 81 99 98 96 90
Netto endring i antall boliger (antall) antall 125 117 .. .. 3 735 2 802 0 .. 2 051 2 206 0 .. 1 205 1 034 0 .. 59 758 23 645 0 .. 62 408 23 930 0 .. 3 560 4 232 0 ..

Kontakt