KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus Akershus
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 7 4 5 6 164 161 130 144 156 169 115 141 111 80 96 85 89 86 82 573 543 492 444 435 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 145 133 114 126 122 145 133 114 126 122
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 44 .. 33 20 22 16 18 31 26 17 15 23 23 25 29 23 24 35 32 28 20 20 29 26 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 24 28 19 28 26 24 28 19 28 26
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 267 245 252 292 283 7 213 6 486 6 201 6 354 6 244 6 671 5 846 5 395 4 685 3 088 4 990 4 253 4 540 3 817 3 288 27 488 26 402 25 511 24 947 26 730 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 6 888 6 945 6 546 6 760 7 844 6 888 6 945 6 546 6 760 7 844
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 181 197 86 106 .. 3 743 4 482 2 391 3 521 .. 3 092 3 069 2 174 2 238 .. 2 544 3 321 1 584 2 294 .. 13 525 12 787 11 868 12 171 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 3 754 3 541 3 192 3 377 .. 3 754 3 541 3 192 3 377
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 15 16 12 .. 22 21 18 21 .. 18 15 19 20 .. 15 14 38 21 .. 17 18 23 19 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 21 20 20 20 .. 21 20 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 30 29 20 25 .. 41 44 37 39 .. 32 35 34 46 .. 36 34 45 40 .. 40 45 44 42 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 40 42 34 37 .. 40 42 34 37
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent 12 11 5 16 .. 19 16 17 16 18 19 25 18 18 16 18 28 20 22 21 18 17 20 19 17 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 22 19 19 15 12 22 19 19 15 12
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 8 .. 0 .. 53 38 69 66 .. 64 96 42 6 .. 7 62 41 15 .. 679 614 730 555 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 107 54 111 38 .. 107 54 111 38
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. .. 29 48 23 40 47 70 118 184 143 12 68 80 83 109 14 240 191 176 234 153 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 6 21 .. 11 17 6 21 .. 11 17
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. .. 95 98 95 94 .. 94 92 99 91 .. 73 97 96 97 .. 93 80 92 96 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 95 94 94 95 .. 95 94 94 95
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 .. .. .. 47 48 49 47 .. 48 39 49 49 .. 49 49 48 50 .. 44 46 48 44 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 48 35 48 48 .. 48 35 48 48
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. 98 100 100 98 99 94 92 95 90 93 95 96 87 83 93 74 76 71 95 95 97 92 94 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 99 98 96 90 96 99 98 96 90 96
Netto endring i antall boliger (antall) antall 125 117 .. .. .. 3 735 2 802 0 .. .. 2 051 2 206 0 .. .. 1 205 1 034 0 .. .. 43 475 11 353 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. .. 3 560 4 232 0 .. ..

Kontakt