KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 10,8 11,4 10,3 10,6 8,6 8,7 8,9 8,9 8,3 8,5 8,7 8,7 7,4 7,6 7,5 7,8 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 9,7 9,9 9,8 10,0
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 257 291 250 323 257 266 283 303 204 216 229 260 226 247 255 297 242 258 271 278 246 259 279 288 263 307 296 309
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 4,64 4,56 4,73 4,68 4,64 4,44 4,62 4,46 4,55 4,61 4,67 4,65 4,72 4,81 4,80 4,82 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 4,73 4,59 4,64 4,65
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 43 85 63 122 68 69 78 71 89 97 99 77 94 96 103 105 86 94 100 99 93 101 109 109 94 104 108 116
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 655 642 635 705 474 522 519 578 478 520 557 577 483 502 522 551 482 515 517 562 481 525 540 581 466 521 532 571
Herav utgifter til renhold (kr) kr 16 17 8 0 131 154 152 161 152 156 158 170 162 163 165 178 144 152 157 161 143 150 156 159 131 144 143 146
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 108 117 128 152 99 107 108 127 106 112 113 126 105 108 114 122 102 109 111 126 101 109 113 127 98 111 116 128
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt