KOSTRA nøkkeltall

Årdal - 1424 (Sogn og Fjordane)

Eiendomsforvaltning

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Årdal Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,2 9,5 9,3 8,6 9,0 9,8 9,3 9,5 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 8,4 8,7 8,7 8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 174 216 209 254 269 459 128 237 242 258 271 278 246 259 279 288 240 215 242 280
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 7,33 7,54 7,45 7,49 7,10 6,53 6,92 6,63 5,08 5,12 5,17 5,12 4,89 4,94 4,95 4,94 6,28 6,23 6,51 6,83
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 35 75 56 56 61 72 73 75 86 94 100 99 93 101 109 109 123 155 106 94
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 551 543 573 559 487 573 546 602 482 515 517 562 481 525 540 581 484 500 536 550
Herav utgifter til renhold (kr) kr 151 144 138 132 164 187 164 176 144 152 157 161 143 150 156 159 96 97 147 153
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 147 155 164 172 100 121 115 139 102 109 111 126 101 109 113 127 120 125 126 126
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt