KOSTRA nøkkeltall

Åmli - 0929 (Aust-Agder)

Bolig

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åmli Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 17 46 48 54 54 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 1 660 1 744 1 847 1 854 1 835 2 707 2 900 2 922 2 833 3 073 94 337 96 397 98 092 97 142 96 435 107 088 109 006 110 994 110 171 109 495 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272 2 072 2 184 2 381 2 378 2 272
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 9 25 26 29 29 31 33 35 36 35 31 33 35 36 35 36 39 39 39 39 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 18 19 20 20 19 18 19 20 20 19
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 47 17 21 30 30 57 58 56 56 58 57 58 56 56 58 43 44 48 47 50 52 52 52 53 54 48 48 48 48 49 62 56 57 56 55 62 56 57 56 55
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 2 822 1 945 10 641 2 847 204 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 2 019 3 109 3 584 3 596 2 180 1 712 1 836 2 411 2 383 2 679 1 303 1 527 1 426 1 526 1 621 1 466 1 648 1 473 1 509 1 495 1 314 1 737 971 715 818 1 314 1 737 971 715 818
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 471 10 152 14 104 12 630 12 611 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 11 686 12 483 13 028 11 808 11 339 9 165 9 225 8 273 9 471 7 918 7 831 9 138 9 216 9 560 9 579 8 369 9 673 9 865 10 293 10 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413 8 431 6 926 7 658 10 203 11 413
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 50 0 0 150 80 22 24 23 17 25 22 24 23 17 25 32 28 34 31 18 30 30 29 29 27 33 34 33 32 31 29 21 17 15 11 29 21 17 15 11
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 0 0 0 0 0 11 12 7 3 6 11 12 7 3 6 3 6 11 8 5 2 903 2 638 2 449 2 661 2 606 3 710 3 477 3 323 3 473 3 574 46 56 67 45 60 46 56 67 45 60
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall 2,2 : 2,2 : : 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,1 1,4 1,9 1,7 2,8 2,8 2,0 2,6 2,8 2,9 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6 2,4 2,2 2,3 2,2 2,6
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 12,5 11,3 11,4 8,7 8,2 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 13,7 14,1 10,2 8,7 13,3 12,7 13,1 9,8 8,5 10,5 19,2 18,9 16,2 14,6 13,4 20,3 20,0 17,3 15,7 14,5 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7 24,3 24,0 20,1 18,4 16,7

Kontakt