KOSTRA nøkkeltall

Åmli - 0929 (Aust-Agder)

Barnevern

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Åmli Kostragruppe 05 Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 14 587 11 897 13 771 14 879 9 718 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 6 395 6 725 6 621 6 926 8 728 10 106 11 420 13 229 12 709 11 456 6 415 6 854 7 978 8 318 8 393 6 451 6 879 7 972 8 384 8 372 6 021 6 261 8 205 8 283 8 344
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,2 5,1 4,9 5,4 7,6 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 4,3 4,7 4,6 4,5 4,7 5,1 5,9 5,7 5,9 6,0 4,3 4,6 4,6 4,5 4,6 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 5,3 5,0 4,7 5,3
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 8,3 8,3 4,9 6,1 7,1 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 4,8 4,7 4,7 4,9 5,0 5,5 6,5 6,2 6,6 6,3 4,4 4,7 4,9 4,8 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,8 4,9 5,3 5,4 5,1 5,6
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 12,1 10,1 7,6 8,8 8,9 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 5,5 5,7 5,8 5,9 5,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 29 395 28 750 51 137 50 327 25 254 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 44 413 49 193 48 096 56 078 87 435 61 340 64 030 62 674 71 257 75 328 43 172 44 795 46 496 49 927 54 769 44 612 46 002 47 588 51 176 56 096 36 160 32 212 36 710 41 295 43 217
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 21 182 46 000 46 154 45 688 11 219 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 26 214 27 147 33 679 21 081 36 176 44 865 47 702 33 141 42 619 36 558 33 347 34 874 37 963 39 258 41 690 33 639 34 898 37 956 39 325 42 003 25 169 31 647 35 315 37 160 35 012
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 269 588 139 833 249 462 274 538 218 214 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 279 518 329 736 349 162 421 449 436 130 346 740 359 390 456 683 418 657 435 297 376 779 392 767 429 998 443 890 444 076 373 089 390 110 427 473 441 638 440 588 302 779 327 562 411 222 394 338 404 699
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 25,3 21,8 15,5 15,3 19,1 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 16,3 14,9 15,8 16,6 16,9 16,3 15,3 15,9 15,9 13,7 20,0 19,9 19,9 18,9 18,6 19,7 19,8 19,6 18,7 18,3 22,3 24,3 22,4 21,3 20,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 52 84 94 95 96 73 85 86 85 85 73 85 86 85 85 74 77 76 79 82 82 85 86 87 88 83 86 87 88 89 75 87 90 94 93

Kontakt