348168
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogkultur/aar
348168
statistikk
2019-04-25T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogkultur, Skogkultur, skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, ryddingSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogkultur

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

56 000

dekar skogsmark ble gjødslet i 2018

Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20182017 - 20182014 - 20182018
Skogplanting205 7937,730,1206 369
Ungskogpleie239 912-10,9-11,0100 377
Markberedning71 29514,45,224 669
Gjødsling56 484-38,01 031,320 203
Kjemisk rydding og ugrasskontroll2 633-35,3-47,1791

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Skogplanting

Skogplanting1
Areal (dekar)Antall planter (1 000 stk)2Kostnad (1 000 kr)2
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2Suppleringsplanting er inkludert.
Hele landet
2008138 33923 028107 934
2009136 64922 689110 547
2010117 99120 25998 904
2011131 68323 247115 486
2012147 03925 744130 712
2013147 64126 285134 900
2014158 14228 622147 689
2015172 08130 936163 125
2016185 68834 174179 257
2017191 01135 693187 543
2018205 79337 746206 369
 
2018
Østfold11 5602 24611 703
Akershus og Oslo11 5132 11211 003
Hedmark47 0159 76945 943
Oppland37 6827 12836 660
Buskerud16 7962 60714 015
Vestfold9 0941 2618 119
Telemark11 0791 4759 696
Aust-Agder3 9915803 806
Vest-Agder5 7841 0336 805
Rogaland4 0081 0196 359
Hordaland2 3406433 915
Sogn og Fjordane1 4413272 043
Møre og Romsdal4 7961 1646 976
Trøndelag30 6244 85329 546
Nordland6 1941 0556 816
Troms - Romsa1 8024562 858
Finnmark - Finnmárku7418106

Tabell 2 
Ungskogpleie

Ungskogpleie
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
Hele landet
2008298 70399 734
2009311 933106 658
2010272 83194 809
2011271 05294 009
2012296 707107 923
2013263 61799 498
2014269 70899 159
2015276 200107 289
2016263 731103 371
2017269 254110 074
2018239 912100 377
 
Fylke
2018
Østfold19 0518 299
Akershus og Oslo17 7638 414
Hedmark59 46322 482
Oppland29 67613 004
Buskerud23 1959 189
Vestfold11 7445 783
Telemark19 3607 889
Aust-Agder14 7146 137
Vest-Agder7 3383 404
Rogaland1 165540
Hordaland207133
Sogn og Fjordane::
Møre og Romsdal3 5181 597
Trøndelag29 78212 156
Nordland2 5461 198
Troms - Romsa20559
Finnmark - Finnmárku::

Tabell 3 
Markberedning

Markberedning1
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott
200757 87712 184
200848 36310 408
200950 34411 242
201043 22810 376
201150 94012 523
201250 13513 015
201367 76517 577
201466 82018 577
201572 48621 167
201666 60620 363
201762 31720 743
201871 29524 669
 
2018
Østfold1 080374
Akershus og Oslo::
Hedmark45 20214 494
Oppland10 9154 532
Buskerud4 9331 355
Vestfold00
Telemark1 561463
Aust-Agder1 154394
Vest-Agder1 487508
Rogaland::
Hordaland00
Sogn og Fjordane00
Møre og Romsdal1 141431
Trøndelag3 0261 821
Nordland11476
Troms - Romsa00
Finnmark - Finnmárku00

Tabell 4 
Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr

Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr1
Totale kostnaderOffentlige tilskudd
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2013289 17469 216
2014295 30472 307
2015324 48372 457
2016363 39065 891
2017385 45394 452
2018386 12264 734
 
2018
Østfold25 1033 012
Akershus og Oslo22 8721 768
Hedmark106 0029 998
Oppland57 6016 527
Buskerud29 4154 085
Vestfold15 5392 335
Telemark19 5964 014
Aust-Agder10 9712 766
Vest-Agder11 1973 567
Rogaland9 0451 701
Hordaland4 4931 364
Sogn og Fjordane2 1781 153
Møre og Romsdal9 4063 520
Trøndelag50 37313 291
Nordland8 2103 066
Troms - Romsa3 7262 219
Finnmark - Finnmárku395350

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Plantet eller tilsådd skogareal

Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.

Antall utsatte planter
Sum av nyplanting og suppleringsplanting.

Plantekostnad, totalt
Sum av kostnader til plantekjøp og utplanting. Gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

Ungskogpleie
Stell av ungskogen fram til første tynningshogst.

Markberedning
Flekkvis fjerning av vegetasjon, hvor formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og å skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

Produktivt skogareal

Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om utført skogkultur og skoggrøfting.

Oppbyggingen av skogadministrasjon som skogvernloven av 1932 forutsatte, ga grunnlag for innsamling av statistikkoppgaver over skogkulturarbeider m. v. som var godkjent av skogoppsynet og dermed var bidragsberettiget. Statistikken over skogkultur begynner med budsjettåret 1935/36. Tidligere har Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet statistikken for skogkultur, grøfterensk og skoggjødsling. De ferdige tallene har blitt publisert av Statistisk sentralbyrå. Statistikk over skoggrøfting og nyanlegg har tidligere i sin helhet blitt utarbeidet av SSB på grunnlag av oppgaver fra LMD. Fra og med 1997 har Statistisk sentralbyrå utarbeidet all skogkulturstatistikk.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater (departementer, fylker), skogbrukets organisasjoner og forskningsmiljøer. Omfanget av skogkultur inngår i Nasjonalregnskapet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Resultatene fra Skogkulturstatistikken kan sammenliknes med noen av resultatene fra Landbruksundersøkinga 2008.

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller som har fått statstilskudd.

Skogfondordningen er lovfestet og innebærer at en viss prosentandel av bruttoverdien for alt omsatt tømmer skal settes på egen konto. Prosentandelen er valgfri innenfor et område som fastsettes i en egen forskrift. Skogeier kan kun benytte disse midlene til investeringer i egen skog. Skogfond er ikke rentebærende.

Datakilder og utvalg

Statistikken over skogkultur bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratets database for skogfond (SKAS).

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er fylkesmannens landbruksavdeling som fører regnskapet for det enkelte fylke. Landbruksdirektoratet trekker ut dataene fra Skogfondregnskapet og tilrettelegger dem på fil for Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet kontaktet slik at det eventuelt kan rettes opp.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til en enkeltskogeier, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom opplysninger fra færre enn tre skogeiendommer ligger til grunn for et tall.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1935/36-1949/50 gjelder statistikken for budsjettåret. Fra 1951 gikk man over til å bruke kalenderåret, men oppgavene for dette året er slått sammen med oppgavene for annet halvår 1950. Overgangsoppgaven fra budsjettår til kalenderår omfatter derfor 1 1/2- år. For 1998 mangler tall for Finnmark og for 1999 mangler tall for Troms.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Oppgitt areal i Skogfondregnskapet kan i noen tilfeller være basert på anslag. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi utslag i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB