382786
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogkultur/aar
382786
statistikk
2020-04-22T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogkultur, Skogkultur, skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, ryddingSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogkultur

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

225 339

dekar skogsmark ble plantet i 2019

Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20192018 - 20192015 - 20192019
Skogplanting225 3399,530,9241 897
Ungskogpleie272 44413,6-1,4119 010
Markberedning88 39724,032,332 713
Gjødsling56 484-38,01 031,320 203
Kjemisk rydding og ugrasskontroll3 78843,9-0,3965

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Skogplanting

Skogplanting1
Areal (dekar)Antall planter (1 000 stk)2Kostnad (1 000 kr)2
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2Suppleringsplanting er inkludert.
Hele landet
2009136 64922 689110 547
2010117 99120 25998 904
2011131 68323 247115 486
2012147 03925 744130 712
2013147 64126 285134 900
2014158 14228 622147 689
2015172 08130 936163 125
2016185 68834 174179 257
2017191 01135 693187 543
2018205 79337 746206 369
2019225 33943 597241 897
 
2019
Østfold (-2019)10 7152 40112 966
Akershus og Oslo13 7142 74415 107
Hedmark (-2019)57 24712 55762 052
Oppland (-2019)41 7958 02741 737
Buskerud (-2019)21 3343 23418 217
Vestfold (-2019)11 0621 63310 984
Telemark (-2019)10 6171 52710 613
Aust-Agder (-2019)5 8989476 257
Vest-Agder (-2019)6 7511 2488 680
Rogaland1 4374933 130
Hordaland (-2019)3 5408595 540
Sogn og Fjordane (-2019)2 1175223 368
Møre og Romsdal3 9281 2087 393
Trøndelag - Trööndelage27 8244 83227 964
Nordland5 3718544 954
Troms - Romsa (-2019)1 9344982 843
Finnmark - Finnmárku (-2019)551493

Tabell 2 
Ungskogpleie

Ungskogpleie
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
Hele landet
2009311 933106 658
2010272 83194 809
2011271 05294 009
2012296 707107 923
2013263 61799 498
2014269 70899 159
2015276 200107 289
2016263 731103 371
2017269 254110 074
2018239 912100 377
2019272 444119 010
 
Fylke
2019
Østfold (-2019)21 5859 663
Akershus og Oslo21 73110 551
Hedmark (-2019)69 90827 671
Oppland (-2019)31 75413 572
Buskerud (-2019)31 97914 096
Vestfold (-2019)13 0076 891
Telemark (-2019)25 83511 301
Aust-Agder (-2019)16 6527 180
Vest-Agder (-2019)7 0743 398
Rogaland1 590615
Hordaland (-2019)395238
Sogn og Fjordane (-2019)5232
Møre og Romsdal2 4101 073
Trøndelag - Trööndelage26 76311 732
Nordland1 109671
Troms - Romsa (-2019)376206
Finnmark - Finnmárku (-2019)::

Tabell 3 
Markberedning

Markberedning1
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott
200848 36310 408
200950 34411 242
201043 22810 376
201150 94012 523
201250 13513 015
201367 76517 577
201466 82018 577
201572 48621 167
201666 60620 363
201762 31720 743
201871 29524 669
201988 39732 713
 
2019
Østfold (-2019)2 200820
Akershus og Oslo1 231499
Hedmark (-2019)44 39315 993
Oppland (-2019)18 7487 633
Buskerud (-2019)10 2253 148
Vestfold (-2019)8154
Telemark (-2019)1 737656
Aust-Agder (-2019)4 4221 633
Vest-Agder (-2019)2 4101 084
Rogaland::
Hordaland (-2019)::
Sogn og Fjordane (-2019)::
Møre og Romsdal24397
Trøndelag - Trööndelage2 389952
Nordland13675
Troms - Romsa (-2019)::
Finnmark - Finnmárku (-2019)00

Tabell 4 
Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr

Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr1
Totale kostnaderOffentlige tilskudd
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2014295 30472 307
2015324 48372 457
2016363 39065 891
2017385 45394 452
2018386 12264 734
2019450 30076 597
 
2019
Østfold (-2019)27 6543 638
Akershus og Oslo29 3352 936
Hedmark (-2019)134 04013 462
Oppland (-2019)66 9778 158
Buskerud (-2019)40 3706 344
Vestfold (-2019)19 4692 766
Telemark (-2019)24 1094 816
Aust-Agder (-2019)15 9533 566
Vest-Agder (-2019)13 7543 734
Rogaland6 1721 850
Hordaland (-2019)6 1661 949
Sogn og Fjordane (-2019)3 6481 711
Møre og Romsdal8 9153 156
Trøndelag - Trööndelage43 81312 653
Nordland5 7523 191
Troms - Romsa (-2019)3 6112 268
Finnmark - Finnmárku (-2019)562400

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Plantet eller tilsådd skogareal

Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.

Antall utsatte planter
Sum av nyplanting og suppleringsplanting.

Plantekostnad, totalt
Sum av kostnader til plantekjøp og utplanting. Gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

Ungskogpleie
Stell av ungskogen fram til første tynningshogst.

Markberedning
Flekkvis fjerning av vegetasjon, hvor formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og å skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

Produktivt skogareal

Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om utført skogkultur og skoggrøfting.

Oppbyggingen av skogadministrasjon som skogvernloven av 1932 forutsatte, ga grunnlag for innsamling av statistikkoppgaver over skogkulturarbeider m. v. som var godkjent av skogoppsynet og dermed var bidragsberettiget. Statistikken over skogkultur begynner med budsjettåret 1935/36. Tidligere har Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet statistikken for skogkultur, grøfterensk og skoggjødsling. De ferdige tallene har blitt publisert av Statistisk sentralbyrå. Statistikk over skoggrøfting og nyanlegg har tidligere i sin helhet blitt utarbeidet av SSB på grunnlag av oppgaver fra LMD. Fra og med 1997 har Statistisk sentralbyrå utarbeidet all skogkulturstatistikk.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater (departementer, fylker), skogbrukets organisasjoner og forskningsmiljøer. Omfanget av skogkultur inngår i Nasjonalregnskapet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Resultatene fra Skogkulturstatistikken kan sammenliknes med noen av resultatene fra Landbruksundersøkinga 2008.

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller som har fått statstilskudd.

Skogfondordningen er lovfestet og innebærer at en viss prosentandel av bruttoverdien for alt omsatt tømmer skal settes på egen konto. Prosentandelen er valgfri innenfor et område som fastsettes i en egen forskrift. Skogeier kan kun benytte disse midlene til investeringer i egen skog. Skogfond er ikke rentebærende.

Datakilder og utvalg

Statistikken over skogkultur bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratets database for skogfond (SKAS).

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er fylkesmannens landbruksavdeling som fører regnskapet for det enkelte fylke. Landbruksdirektoratet trekker ut dataene fra Skogfondregnskapet og tilrettelegger dem på fil for Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet kontaktet slik at det eventuelt kan rettes opp.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til en enkeltskogeier, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom opplysninger fra færre enn tre skogeiendommer ligger til grunn for et tall.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1935/36-1949/50 gjelder statistikken for budsjettåret. Fra 1951 gikk man over til å bruke kalenderåret, men oppgavene for dette året er slått sammen med oppgavene for annet halvår 1950. Overgangsoppgaven fra budsjettår til kalenderår omfatter derfor 1 1/2- år. For 1998 mangler tall for Finnmark og for 1999 mangler tall for Troms.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Oppgitt areal i Skogfondregnskapet kan i noen tilfeller være basert på anslag. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi utslag i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB