Det ble gitt fellingstillatelse for 37 ulver, og av disse ble 25 skutt under viserstatistikken over avgang av store rovdyr. I tillegg ble 8 ulver felt som skadedyr i ] 2020/21. Regjeringen utvidet lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen til og med 31. mai. De 3 ulvene som ble felt i den utvidede perioden, kommer med i statistikken for jaktåret 2021/22.

Figur 1. Store rovdyr. Registrert avgang

I tillegg ble tre hybrider av ulv og hund skutt i Østfold i 1999/2000.

Færre bjørner ble felt

I jaktåret 2020/21 ble det registrert en total avgang på 10 bjørner, 5 færre enn foregående jaktår. Det ble gitt fellingstillatelse på 3 bjørner, men ingen ble felt under lisensjakta. Derimot ble 5 bjørner felt under og 5 dyr omkom av andre årsaker.

Flere fellingstillatelser på jerv

I alt var det gitt tillatelse til å felle 143 jerver under lisensjakta i jaktåret 2020/21. Det er en økning på 23 dyr fra jaktåret 2019/20. Til sammen ble 59 dyr felt under lisensfelling, som er 9 flere enn året før. I tillegg ble 44 jerver felt under skadefelling.

Kvotejakt på gaupe

Det ble registrert en avgang på 87 gauper i 2020/21. Under 2020/21 ble det skutt 64 av 83 tillatt felte gauper. Det er 13 mer enn foregående jaktår. I tillegg ble 4 gauper skutt under skadefelling, 15 ble påkjørt av bil og tog, mens 4 omkom av andre årsaker.