397723
397723
innrapportering
2019-09-16T10:20:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om vaksinasjon blant unge kvinner

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om vaksiner og vaksinasjon. Formålet er å få mer kunnskap om hva som påvirker unge kvinners valg om å la seg vaksinere eller ikke.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg på 10 000 kvinner født i perioden 1991 til 1996 fra Folkeregisteret.

SSB utfører undersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvordan svarer du?

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått tilsendt en lenke i en e-post eller på SMS. Du kan også bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden. Du finner bruker-ID og passord i e-posten du har mottatt.

Det tar omtrent ti minutter å svare på spørreskjemaet.

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Hvis du ikke får åpnet lenkene vi sender deg på SMS, kan det skyldes at du har en type smarttelefon som ikke tillater dette.

Ta kontakt med oss på e-post svar@ssb.no eller telefon 62 88 51 90 hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse.

Svarene dine er viktige

Det er viktig at du som er trukket ut deltar i undersøkelsen, uavhengig av hvilket forhold du har til vaksiner og vaksinasjon. Det er frivillig å delta, men dine svar bidrar til bedre resultater og analyser om hva som påvirker folks valg om å la seg vaksinere eller ikke.

Utvalget er trukket slik at det skal representere alle kvinner i de aktuelle årskullene. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. 

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller      for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert ett år etter at du har svart på undersøkelsen.
 • For å gjøre spørreskjemaet så kort som mulig, henter vi noen opplysninger om deg fra offentlige registre SSB har tilgang til. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt fra Skatteetaten og NAV. Fra Folkeregisteret henter vi også opplysninger om alder på eventuelle barn du har, samt fødeland og eventuell botid i Norge for dine foresatte. Innen 1. november 2020 vil alle opplysninger bli anonymisert. 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00. Lør: 10.00-16.00

Lover og regler