Person og husholdning

Informasjon om undersøkelser og rapportering for privatpersoner.

Alle undersøkelser private

Vis kun undersøkelser som pågår

 • A

 • Pågår

  Arbeidskraftundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

  Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

 • B

 • Pågår

  Bolig og boforhold

  Måleperiode: årlig

 • Pågår

  Boligpanelet

  Måleperiode: månedlig

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

 • D

 • Ikke aktiv

  Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG)

  NorLAG er en studie av midtlivet og eldre år i Norge. Formålet med studien er å få økt kunnskap om livet etter fylte 40 år. Fokus er på sentrale livsområder som arbeid og pensjonering, familie og generasjoner, helse og omsorg, mestring og livskvalitet.

 • E

 • Pågår

  Eurostudent

  Måleperiode: hvert 3. år

 • H

 • Ikke aktiv

  Holdninger til bistand (telefonundersøkelse)

  Undersøkelsen skal kartlegge folks holdninger til bistanden som Norge gir til utlandet. Det blir blant annet spurt om hva man mener om størrelsen og kvaliteten på norsk bistand og om hvor vellykket bistanden er.

 • J

 • Pågår

  Jaktstatistikk

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0574

  Formålet med undersøkinga er å utarbeide offisiell statistikk over utbytet frå småvilt-, villsvin og rådyrjakt. I tillegg skal undersøkinga kartleggje talet jegerar som har teke del i jakt på dei ulike viltartene det er opna for jakt på.

 • L

 • Pågår

  Levekår og arbeid

 • Pågår

  Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø

  Måleperiode: hvert 3. år

 • Pågår

  Levekårsundersøkelsen om helse

 • Ikke aktiv

  Livskvalitet

 • Pågår

  Lokalvalgundersøkelsen 2019

 • Ikke aktiv

  Lærerkompetanse i grunnskolen

 • Ikke aktiv

  Lærerkompetanse i videregående opplæring

  Måleperiode: hvert 10. år

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, en undersøkelse om lærerkompetanse i videregående opplæring. Vi ønsker at lærere i videregående opplæring deltar, uavhengig av hvilken utdanning de har.

 • M

 • Pågår

  Mediebruksundersøkelsen

 • O

 • Pågår

  Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0299

 • R

 • Pågår

  Reise- og rusundersøkelsen

  Måleperiode: kvartalsvis

 • Pågår

  Rusundersøkelsen

 • S

 • Ikke aktiv

  Stortingsvalgundersøkelsen 2017

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå Stortingsvalgundersøkelsen 2017 der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg. Videre omfatter undersøkelsen spørsmål om politikere, politiske partier og valgdeltakelse.

 • U

 • Pågår

  Undersøkelse om bruk av tobakk og alkohol

 • Pågår

  Undersøkelse om grensehandel

 • Ikke aktiv

  Undersøkelse om samfunn og statsborgerskap

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Institutt for Fredsforskning, en undersøkelse om Samfunn og statsborgerskap.

 • Ikke aktiv

  Undersøkelse om studievalg

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om studievalg.

  Undersøkelsen er en del av flere forskningsprosjekt som forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) og Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) gjennomfører for å studere hvordan søkere til høyere utdanning oppfatter sine valgmuligheter, hva som er viktig for studievalg og hva studievalgene betyr for gjennomføring av høyere utdanning og arbeidsmarkedet.

   

 • Pågår

  Undersøkelse om vaksinasjon blant unge kvinner

 • V

 • Ikke aktiv

  Valgpanelundersøkelsen

  Måleperiode: hvert 4. år

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg, og på hvilken måte man tilegner seg informasjon om dette.

 • Ikke aktiv

  Valgundersøkelsen 2017

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå Valgundersøkelsen 2017, der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i politikk og valg. Undersøkelsen omfatter spørsmål om politikere, politiske partier og valgdeltakelse.

 • Ikke aktiv

  Velgerundersøkelsen

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hva som gjør at noen deltar i valget, og andre lar være. Videre vil vi se nærmere på i hvilken grad partivalg og valgdeltakelse varierer med bakgrunn. Undersøkelsen vil gi kunnskap om ulike gruppers deltakelse i det norske demokratiet. Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har stemt, vil vi veldig gjerne at du deltar.

 • Ikke aktiv

  Verdiundersøkelsen

Kontakt