262716
262716
innrapportering
2016-04-12T11:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

Rusundersøkelsen

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Undersøkelsen skal kartlegge folks tobakk-, alkohol- og annen rusmiddelbruk for å få bedre, og mer oppdatert informasjon om folks vaner og bruksmønster.

Det er veldig viktig at også personer som ikke røyker, drikker alkohol eller bruker andre rusmidler deltar for å få et riktig bilde av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg på 3 700 personer fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut mottar tekstmelding og e-post fra Statistisk sentralbyrå.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et intervju. Intervjuet tar normalt under 20 minutter, men vil variere fra person til person.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende epost til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Alkoholenhet

I undersøkelsen kan du bli spurt om hvor mange alkoholenheter du har drukket på et tidspunkt. For å gjøre det enklere å forstå hva en enhet er har vi laget en illustrasjon som viser alkoholenheter. Vi måler alkoholenhet for å måle alle på samme måte. I intervjuet vil du få en gjengivelse av hva alkoholenhet er.

 svarkortillustrasjon

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue hele Norges befolkning og har derfor trukket et utvalg som representerer den norske befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om rusvanene blant unge.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven.

 

Kontakt

Lover og regler