283136
283136
innrapportering
2016-11-02T15:22:00.000Z
no

Pågår

Boligpanelet

Måleperiodemånedlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.

Klikk her for mer informasjon om konsumprisindeksen

Til undersøkelsen er det trukket utvalg på 2 500 boliger blant leieboliger som var med i SSBs undersøkelse om bolig og boforhold. Hver bolig er med i Boligpanelet i tolv måneder. De som er trukket ut mottar epost og sms fra SSB.

Av og til kontakter vi utleiere for å få nødvendige tilleggsopplysninger om utleieboligen. Utleiere og en del leieboere deltar på eget skjema på nett.

Hvordan skal jeg svare?

Du fyller ut et skjema på internett. Det tar bare et par minutter å svare på spørsmålene.

For å svare på internett benytter du lenken i epost eller sms som sendes til deg i starten av hver måned. Du kan velge om du vil svare på bokmål, nynorsk, engelsk eller polsk.

Noen har mulighet til å svare på telefon, men ikke alle. Vi ringer til de som kan svare på telefon.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Undersøkelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg og kreve opplysningene slettet. Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

 

 

Kontakt

Lover og regler