419069_tabell_424168_not-searchable
/helse/statistikker/helsetjko/aar
419069_tabell_424168
statistikk
2020-06-16T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
true

Kommunehelsetenesta2019

Innhald

Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta
20192018 - 20192015 - 2019
Absolutte talProsentvis endring1Prosentvis endring1
1SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020.
Personell i alt. funksjon 2325 860,64,531,4
Årsverk jordmødre. funksjon 232510,910,359,4
Årsverk helsesjukepleiarar2 965,04,320,9
Årsverk andre sjukepleiarar. funksjon 232910,47,782,3
Årsverk uten fagutdanning. funksjon 232348,7-2,57,4
Årsverk annan fagutdanning. funksjon 232630,51,939,5
Årsverk for legar. funksjon 232221,20,45,3
Årsverk for fysioterapeutar. funksjon 232273,95,635,6

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB