Tabell

Årsverk i helsestasjons- og skulehelsetenesta
20192018 - 20192015 - 2019
Absolutte talProsentvis endring1Prosentvis endring1
1SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid for 2018. Den nye metoden påvirker beregning av årsverk, og endringstall i antall årsverk (f.eks. fra 2017 til 2018) er dermed ikke reell. Den nye metoden er under utvikling. SSB vil etter planen publisere endelige tall for årsverk for årgangene 2015-2019 etter ny metode gjennom KOSTRA i mars 2020.
Personell i alt. funksjon 2325 860,64,531,4
Årsverk jordmødre. funksjon 232510,910,359,4
Årsverk helsesjukepleiarar2 965,04,320,9
Årsverk andre sjukepleiarar. funksjon 232910,47,782,3
Årsverk uten fagutdanning. funksjon 232348,7-2,57,4
Årsverk annan fagutdanning. funksjon 232630,51,939,5
Årsverk for legar. funksjon 232221,20,45,3
Årsverk for fysioterapeutar. funksjon 232273,95,635,6