Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

115407
115407
forskning
2013-05-27T10:20:00.000Z
no

Forskningsfelt

Utvalgsplanlegging og datarevisjon

Utvalgsplanlegging fokuserer på utvalgsusikkerhet mens datarevisjon behandler andre feilkilder. Utvalgsusikkerheten skal begrenses gitt brukerkrav, kostnader og oppgavebyrde. Datarevisjon fokuserer på metoder for identifikasjon av feilkilder og identifikasjon og retting av viktige feil for å sikre tilstrekkelig god kvalitet på datagrunnlaget for statistikkproduksjon.

Kontakt