Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

115397
115397
forskning
2013-05-27T10:14:00.000Z
no

Forskningsfelt

Teori og metoder for utvalgsundersøkelser

En del av forskningen på dette feltet omhandler teoretiske betraktninger om forskjellige tilnærminger til analyse av utvalgsundersøkelser. Det arbeides også med utvikling av estimeringsmetoder og metoder for variansestimering tilpasset SSBs undersøkelser.

Kontakt