På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

115391
115391
forskning
2013-05-27T10:05:00.000Z
no

Forskningsfelt

Statistisk konfidensialitet

Forskningen innen feltet utvikler forståelse for hvordan opplysninger om enkeltenheter som inngår i en statistikk kan bli kjent gjennom offentliggjøring eller ved videreformidling av mikrodata. I arbeidet utvikles metoder for å hindre dette.

Kontakt