Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt aksept for dagens flyktningpolitikk

  Flere gir uttrykk for at mulighetene for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være uendret sammenlignet med i dag. Over tid har andelen som mener det bør bli vanskeligere blitt betydelig mindre.

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Rapporter 2019/40

  Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019

  Publikasjon
 • Fedrekvoten forsetter å fenge

  I løpet av de siste ti årene har andelen som tar ut fedrekvote, gått fra 60 til 71 prosent, og det har vært en økning i alle fylker. Uttak av fedrekvote er 1 av SSBs 12 likestillingsindikatorer.

  Artikkel
 • Generic Statistical Business Process Model GSBPM

  Notater 2019/43

  Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver og definerer forretningsprosesser som er nødvendige for å produsere offisiell statistikk. Den beskriver faser, delprosesser og overordnede prosesser i statistikkproduksjonen.

  Publikasjon
 • Heter du Hege, og er lærer?

  På bakgrunn av statistikk om læreres alder og navnestatistikken, er det sannsynlig at mange lærere heter Hege, Anne, Elin, Lars, Trond eller Geir. Navnestatistikken kan brukes på mange gøyale måter i undervisningen.

  Artikkel
 • Stadig mindre folkeauke

  Folketalet vaks med 11 200 personar i tredje kvartal. Dermed budde det 5 356 800 personar i Noreg då kvartalet var over.

  Artikkel
 • Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

  En stadig større del av befolkningen bor i tettsteder. Ved inngangen til 2019 var 4 368 600 personer, som tilsvarer 82 prosent av befolkningen, bosatt i norske tettsteder.

  Artikkel
 • Den norske statistikkfamilien – statistikk fra flere enn SSB

  SSB er den desidert største, men vi er ikke den eneste produsenten av statistikk i Norge. En rekke andre statlige institusjoner publiserer også statistikk og styringsinformasjon om det norske samfunn. I dette blogginnlegget får du vite hvor du fin...

  Artikkel
 • Flyttestrøm til Svalbard

  Befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 121 personer første halvår av 2019. Dette er den sterkeste veksten som er registrert siden 2009.

  Artikkel
 • Lågare folketal i 201 kommunar

  Ved utgangen av juni budde det 5 345 600 personar i Noreg. I første halvår auka folketalet med 17 400, men berre 208 av landets 422 kommunar tok del i auken. Folketalet gjekk nemleg ned i 201 kommunar i same periode.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Hva er det med Ingrid?

  Navnet Ingrid hadde en kjempetopp i popularitet i 1921 og på slutten av 1990-tallet, og har holdt seg ganske stabilt siden. Hva er det egentlig med dette navnet som gjør at det aldri går av moten?

  Artikkel
 • Er religiøse innvandrere mindre integrert?

  Religiøst aktive innvandrere gjør oftere frivillig arbeid og har noe sterkere tillit til andre mennesker enn de mindre aktive. Mange innvandrere opplever diskriminering, men de religiøse ser ikke ut til å være spesielt utsatt for dette.

  Artikkel
 • Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster?

  Menn fra Asia og Afrika har en mindre kjønnstradisjonell yrkesfordeling enn menn i majoritetsbefolkningen. En større andel jobber i kvinnedominerte yrker som renhold og pleie og omsorg.

  Artikkel
 • Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  Rapporter 2019/21

  Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde nesten 180 000 personer ved inngangen til 2019. Denne gruppen er meget interessant i et integreringsperspektiv.

  Publikasjon