Faktahefter 

Tall som forteller

Dette er Norge 2019

Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

Statistikk og informasjon om det norske samfunnet omgir oss på alle kanter. Men hva tallene forteller er ikke alltid like klart. Tallene må sammenliknes, og forskjeller, sammenhenger og tendenser må beskrives og tolkes.

Siden 2003 har Statistisk sentralbyrå gitt ut statistikk i kortform. «Dette er Norge» presenterer tall fra en rekke områder og prøver å gi et overblikk over det norske samfunnet og utviklingen de siste årene.

«Dette er Norge» er delt inn i 21 kapitler som til sammen dekker store deler av det norske samfunnet. Publikasjonen består av tekst, tabeller og figurer og skal være lett å lese og forstå.

Et alternativ til PDF-versjonen er vår digitale versjon av Dette er Norge 2019. 

 

Vi har dessverre ikke flere trykte eksemplarer av Dette er Norge. 

 

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Norge 2019. Tall som forteller

Ansvarlig

Ingrid Modig

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Akvakultur , Folketall, Bolig og boforhold, Industri og bergverksdrift, Grunnskoler, Utdanningsnivå, Inntekt og formue , Trygd og stønad, Sysselsetting, Fødte og døde, Olje og gass, Helsetjenester, Jordbruk, Kultur, Nasjonalregnskap, Levekår, Tjenesteyting, Lønn og arbeidskraftkostnader, Forurensning og klima, Forbruk, Kommunestyre- og fylkestingsvalg , Barn, familier og husholdninger

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9959-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9958-2

ISSN

2464-1715

Antall sider

87

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt