Den 1. juli 2021 var det registrert 2 940 bosatte på Svalbard, 2 552 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, 378 i Barentsburg og 10 i Hornsund. Aldri har det vært flere bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund, mens vi må tilbake til 2011 for å finne færre innbyggere i Barentsburg.

Det er først og fremst norske statsborgere som står for økningen i folketallet. Fra 1.7.2020 til 1.7.2021 økte antall innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund fra 2 417 til 2 552. Av denne økningen på 135 sto norske statsborgere for 117, mens det ble 17 færre fra Norden ellers og 28 flere fra resten av Vest-Europa. Andelen utenlandske statsborgere i disse bosettingene, som var oppe i 36,5 prosent i juli 2020, var gått ned til 35,3 prosent i juli i år.

Færre førskolebarn

Antallet barn og unge under 20 år har holdt seg rimelig stabilt det siste 10-året. Siden befolkningen har økt, synker likevel andelen barn og unge. Antallet barn i førskolealder har imidlertid sunket fra rundt 180 i 2012 til rundt 120 fra og med 2015.


Figur 1. Antall barn under 6 år i Longyearbyen. 1.1.2009-1.7.2021