Den registrerte ledigheten økte mest blant dem med videregående utdanning

Publisert:

Fra november 2019 til november 2020 økte den registrerte ledigheten blant dem med videregående skole som høyeste fullførte utdanning med 16 641 personer. Dette var utdanningsgruppen med den største økningen i denne perioden.

For personer med grunnskoleutdanning som høyeste utdanning økte ledigheten fra november 2019 til november 2020 med 63 prosent (14 348 personer). Blant dem med universitets- og høyskoleutdanning var økningen i ledigheten også betydelig i samme periode, på 12 065 personer. Fra 11 636 til 23 701 personer. Dette er mer enn en dobling i antall i denne gruppen, viser nye tall fra statistikken Registrerte arbeidsledige.

Økningen i ledigheten for personer med videregående skole som høyeste fullførte utdanning viser at det i november 2020 var noen flere ledige i denne utdanningsgruppen (37 879) enn blant dem med kun grunnskole (37 167).

I hele landet sett under ett var det i november 2020 en økning i den registrerte ledigheten på 83 prosent eller 49 533 personer sammenlignet med samme måned året før. Økningen for aldersgruppen 15-29 år var på 87 prosent, mens den for aldersgruppen 30-74 år var på 82 prosent. Menn hadde størst økning i ledigheten med 86 prosent. Kvinnenes ledighet økte med 80 prosent. Flere tall om den registrerte ledigheten kan man finne på www.nav.no.

Figur 1. Registrerte ledige med videregående skole utdanning. Endring november 2019 - november 2020

Endring
Nordland 323
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 450
Møre og Romsdal 546
Agder 615
Innlandet 682
Vestfold og Telemark 942
Trøndelag - Trööndelage 1002
Rogaland 1291
Vestland 2261
Oslo 3983
Viken 4546

Figur 2. Registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning. Endring november 2019 - november 2020

Endring
Nordland 241
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 296
Møre og Romsdal 314
Innlandet 327
Agder 446
Vestfold og Telemark 534
Trøndelag - Trööndelage 540
Rogaland 1110
Vestland 1487
Viken 2910
Oslo 3860

Registrerte arbeidsledige

Statistikken dekker fra og med 2015 registrerte arbeidsledige og personer på tiltak hos NAV. Statistikken omfatter også personer med midlertidig personnummer (D-nummer). Referansetidspunktet er siste mandag i måneden. Statistikken publiseres i november. Tall for mars ble publisert grunnet koronakrisen. NAV publiserer månedstall. Fra og med statistikkåret 2021 overtar NAV også ansvaret for den offisielle statistikken over registrerte ledige etter utdanning. SSB publiserer månedlige tall for en bredere gruppe av arbeidsledige gjennom Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

Østlandet hadde størst økning i ledigheten

Oslo og Viken hadde størst økning i absolutte tall i den registrerte ledigheten fra november 2019 til november 2020 med omtrent 13 500 personer hver. Dersom vi ser på de ulike utdanningsnivåene for disse to fylkene er det noen forskjeller mellom dem. Viken og Oslo hadde begge størst økning på videregående nivå relativt sett, Viken med 4 546 personer og Oslo med 3 983 personer. Viken hadde nest størst økning innen grunnskolenivå med 4 245 personer, mens Oslo hadde nest størst økning innen universitets- og høgskolenivå med 3 860 personer.

Svakest økning i ledigheten i Nord-Norge

Nordland hadde svakest økning i ledigheten fra november 2019 til november 2020 med 41 prosent, etterfulgt av Troms og Finnmark med en relativt sett nest svakest økning i ledigheten med 1 514 personer, eller 63 prosent.

Figur 3. Registrerte ledige. 2020

Registrert ledige 2020
1-2 Grunnskolenivå 34 % 37167
3-5 Videregående skolenivå 35 % 37879
6 Universitets- og høgskolenivå, kort 16 % 17025
7-8 Universitets- og høgskolenivå, lang 6 % 6676
0_9 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9 % 10240

I statistikkprogrammet fra 2021 tar NAV over ansvaret for den offisielle statistikken over registrerte ledige etter utdanning. Publiseringer vil heretter bli å finne på www.nav.no  sine sider.

Faktaside

Kontakt