122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Innvandrere har lavere risiko for å dø

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Innvandrere har samlet sett rundt 20 prosent lavere dødelighet enn den øvrige befolkningen, viser ny forskning som undersøker dødeligheten blant innvandrere, norskfødte barn av innvandrere og den øvrige befolkningen

 • Flytting i barndommen kan være uheldig

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Personer som har flyttet mye i barndom og ungdom har høyere sannsynlighet for å droppe ut av videregående, bli foreldre som tenåring og få lavere inntekt enn de som har bodd i samme kommune gjennom hele oppveksten. De som flytter i tenårene er særlig sårbare.

 • Ingen generelle effekter av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet i Ny GIV

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Det er ingen tegn til at intensivopplæringen har hatt noen generell effekt på elevenes resultater. I Stavanger er det imidlertid tegn til at deltakerne i større grad enn lignende elever fullfører Vg1 og fortsetter til Vg2.

 • Annonsert nedtrapping av oljeproduksjonen kan redusere dagens klimagassutslipp

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Nyere forskning viser at annonsering av lavere framtidig energiproduksjon gir høyere energipriser, som igjen fører til lavere klimagassutslipp også i dag

 • Arbeidsledighet blant unge menn kan ha langvarige konsekvenser

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Arbeidsledighet i nærmiljøet til unge menn, gir blant annet høyere sannsynlighet for å bli uføretrygdet senere i livet.

 • Effektene av EUs kvotesystem for klimagassutslipp

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  EUs kvotesystem for klimagassutslipp har ikke bidratt til særlig lavere utslipp av klimagasser fra norske bedrifter, viser ny studie. Kvotesystemet har derimot hatt positiv effekt på bedriftenes verdiskapning og produktivitet.

 • Usikkerhet påvirker spareadferd

  Sparing

  Publisert:

  Ny studie om norske husholdningers spareadferd når bedriften arbeiderne jobber i gjennomgår en nedbemanningsprosess.

 • Pensjonering kan være bra for helsa

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Noen får bedre helse og sunnere livsstil etter pensjonering, mens andre ikke får det.

 • Utviklingen i riggrater på norsk kontinentalsokkel

  Olje- og gassmarkeder

  Publisert:

  Denne studien analyserer leieprisen for flytende oljerigger på norsk kontinentalsokkel og ser på prognoser for årene 2014-2016.

 • Effekten av direkte subsidier og skattefradrag hos norske foretak

  Teknologi, innovasjon og vekst

  Publisert:

  Både direkte subsidier og skattefradrag gir flere patenter hos norske foretak. Når det gjelder miljørelatert teknologi, gir direkte subsidier størst effekt.