122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Lønnens påvirkning på kvinners fruktbarhet varierer i Norge

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Tidligere teorier antar at økt lønn blant kvinner fører til redusert fertilitet. En ny analyse viser at dette ikke alltid er tilfelle når man ser på norske kvinner.

 • Produksjonssubsidier og karbonskatter

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  En ny analyse viser hvordan store handelspartneres klimapolitikk påvirker mindre lands politiske tiltak for å kompensere for negative effekter av karbonskatt, i dette tilfellet USAs innflytelse på Canada.

 • Delt bosted vanligst når foreldrene delte omsorgsarbeidet likt før bruddet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  En ny undersøkelse viser at foreldres økonomi, utdanning og fordeling av omsorgsoppgaver i hjemmet har stor betydning for om de velger delt bosted for barna når de skiller lag

 • Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked i årene frem mot 2030. Behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, særlig innenfor administrasjon og helse, pleie og omsorg, vil øke spesielt mye i årene som kommer.

 • Bioenergi fra skog påvirker klimaet mer enn antatt

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Bioenergi fra skog påvirker klimaet mer enn antatt

 • Utdanning har ikke stor betydning for kreftrisikoen

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Utdanning har ingen direkte effekt på kreft, viser forskning basert på utdanningsreformen i Norge på 1960-tallet.

 • Kreft er mest knyttet til gener

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  SSBs forskning viser at for de fleste kreftformer er gener mer avgjørende enn oppvekstmiljø

 • Hvordan beregne realavkastningen på ”oljefondet”?

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Ifølge retningslinjene for finanspolitikken skal bruken av oljeinntekter i økonomien over tid svare til forventet realavkastning på Oljefondet. Et viktig spørsmål er dermed hvordan en skal måle realavkastningen.

 • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren øker

  Offentlige finanser på lang sikt

  Publisert:

  Rapporten presenterer ulike fremskrivninger for bemanningsbehovet innen helse- og omsorgssektoren frem til 2060. En dobling de neste 50 årene er et forsiktig anslag. Mer realistisk er at sektorens andel av samlet sysselsetting blir mer enn en tredel i 2060.

 • Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  Hvordan påvirker mindre arbeid og mer fritid norsk økonomi på lang sikt? Denne rapporten svarer på hvordan en gradvis nedkortet arbeidsdag fra 7,5 til 6 timer frem mot 2060 påvirker det private forbruket og skatteinntektene.