122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Flyktninger utvandrer i liten grad

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flyktninger skiller seg fra andre innvandrergrupper ved i større grad å flytte til sentrale strøk enn ut av landet.

 • Fjerning av subsidier gir lavere global oljepris

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  Ny forskning viser at å fjerne subsidier vil redusere etterspørselen etter olje i transportsektoren. Dette gir en noe lavere global oljepris og økt forbruk i en del andre regioner.

 • Fleksible klimapolitiske løsninger langt mer kostnadseffektivt

  Klimapolitikk og økonomi

  Publisert:

  EU og Norge skal redusere klimagassutslippene sine med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Forskning viser at et fleksibelt kvotesystem i Europa er den billigste måten å nå målene på. Uten et slikt kvotesystem kan prisen på de dyreste tiltakene i Norge bli over ti ganger så høy.

 • Arbeidssøkere blir motløse i nedgangsperioder

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  For mange arbeidssøkere virker sjansene for å finne jobb så lave at de økonomiske og psykologiske kostnadene ved arbeidssøking overstiger verdien av å lete etter jobb. Innvandrerkvinner bruker mest tid og krefter på arbeidssøking.

 • Fotlenkeordning gir færre lovbrudd

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Andelen personer som begår nye lovbrudd etter endt straff er lavere blant de som soner med fotlenke enn de som soner i fengsel, viser nye forskningsresultater fra Statistisk sentralbyrå.

 • Hvor mange innvandrer til Norge framover?

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  SSB antar at den årlige nettoinnvandringen blir i overkant av 25 000 framover. Det gir en økning i antall innvandrere i Norge fra 700 000 i dag til 1,7 millioner i 2060. Det vil si at nesten én av fire innbyggere vil være innvandrer i 2060.

 • Mor og far velger å bo nær hverandre etter brudd

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  To av tre fedre bor ikke lengre enn ti kilometer unna barna etter samlivsbrudd. Inntekt kan være avgjørende for hvor langt unna hverandre mor og far bor.

 • Nær 100 000 flere årsverk i helse- og sosialtjenestene etter 2000

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Sysselsettingen i helse- og sosialtjenestene vokste med nær 100 000 årsverk fra 2000 til 2014. Økningen ble en god del sterkere enn SSB la til grunn ved årtusenskiftet. Uten innvandring hadde helsepersonellmangelen vært større.

 • 25 000 færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  I 2013 kunne 232 000 sysselsatte i Norge knyttes til petroleumsnæringen. Som følge av reduserte investeringer i petroleumsnæringen falt antall sysselsatte knyttet til næringen til 207 000 i 2015, en nedgang på 25 000.

 • Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?