177553
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
177553
En av fem etablerere av aksjeselskap var kvinner
statistikk
2014-11-14T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
etablerere, Etablerere i næringslivet, gründere, overlevelse, vekstEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikk om etablerere av personlig eide foretak og aksjeselskaper. En av fem etablerere av aksjeselskap var kvinner, viser foreløpige tall for 2013.

Etablerere i næringslivet2012-2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

En av fem etablerere av aksjeselskap var kvinner

Foreløpige tall for 2013 viser at 19,5 prosent av etablererne av aksjeselskap og allmennaksjeselskap var kvinner. Av etablererne av personlig eide foretak utgjorde kvinner 37 prosent.

Antall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaper
20132012 - 20132011 - 2013
Antall etablerereAndelProsentProsent
1Foreløpige tall
Personlig eide foretak
Begge kjønn31 609100,04,0-1,1
Menn19 94263,11,9-4,6
Kvinner11 66736,97,75,4
 
Aksjeselskaper1
Begge kjønn22 972100,0-14,132,2
Menn18 48780,5-13,730,3
Kvinner4 48519,5-16,040,7

En større andel av kvinnelige enn mannlige etablerere hadde høyere utdanning. 47 prosent av kvinnene og 29 prosent av mennene som etablerte personlig eide foretak, hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå. Henholdsvis 47 og 36 prosent av etablererne av aksjeselskap og allmennaksjeselskap (AS/ASA) hadde høyere utdanning.

Flest menn i nesten alle næringer

Mannlige etablerere var i flertall i nesten alle næringer. Blant dem som etablerte AS og ASA, var det kun innenfor næringen personlig tjenesteyting at kvinner var i flertall. 6 av 10 etablerere var her kvinner. Innenfor helse og sosialtjenester var 42 prosent av etablererne kvinner.

Blant nyetablerte personlig eide foretak var kvinnelige etablerere i flertall innenfor tre næringer: undervisning, personlig tjenesteyting samt helse og sosialtjenester.

Størst andel kvinner hadde sysselsettingsvekst

56 prosent av AS og ASA, som ble etablert av kvinner i 2007, og som overlevde til 2012, kunne vise til en vekst i sysselsettingen i perioden. Tilsvarende andel blant AS og ASA etablert av menn var 41 prosent. En større andel av foretak etablert av menn hadde vekst i omsetningen i samme periode.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB