Sammensetningen av skattefradrag for selskaper. 2000-2010. Prosent

Tilbake til artikkelen

Sammensetningen av skattefradrag for selskaper. 2000-2010. Prosent
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                       
Fradrag for naturressursskatt 12,7 17,5 11,3 10,3 21,8 17,2 9,8 5,8 9,1 6,0 5,6
Godtgjørelsesfradrag 75,9 72,4 64,1 61,4 10,7 4,8 5,1 2,1 1,2 0,8 0,3
Kreditfradrag 11,4 10,2 19,9 20,8 45,1 62,8 65,0 59,9 55,7 42,5 55,0
Forsknings- og utviklingsfradrag . . 4,6 7,5 22,5 11,1 8,0 4,6 3,1 4,2 4,0
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt . . . . . . . . 10,3 11,5 .
Utbetalt skatteverdi av letekostnader . . . . . 4,2 12,0 27,6 20,6 35,0 35,2