Artikler om grensehandel

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

Artikkel / 25. november 2021

Grensehandelen tok seg opp

Etter flere kvartaler med strenge reiserestriksjoner og svært lav grensehandel, tok handelen over grensa seg kraftig opp i 3. kvartal. Sammenliknet med før pandemien er fremdeles to av tre handleturer borte.

Artikkel / 28. september 2021

Ny grensehandelsstatistikk i 2022

Fra neste år vil SSB lage ny og forbedret grensehandelsstatistikk. Statistikken vil baseres på et større utvalg og resultatene vil bli publisert på ulike varegrupper.

Artikkel / 25. august 2021

Fortsatt svært lav grensehandel

Nordmenn brukte 335 millioner kroner på grensehandel i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2020 til og med 2. kvartal 2021, mot 9,7 milliarder kroner i den foregående firekvartalersperioden. Dette gir en nedgang på hele 96,6 prosent.