380470
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
380470
statistikk
2019-12-19T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4,1 %

økt omsetning i dagligvarehandelen

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
4. termin 20184. termin 20194. termin 2018 - 4. termin 20192017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy40 68943 2876,40,4
Engroshandel160 718167 5154,26,8
Detaljhandel86 19988 8953,12,3
Dagligvarehandel30 74231 9944,13,3
Netthandel3 6404 08612,35,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20184. termin 20194. termin 2018 - 4. termin 2019
Hele landet86 19988 8953,1
 
Østfold4 3284 3951,5
Akershus10 07510 1851,1
Oslo10 48411 3157,9
Hedmark3 1683 2191,6
Oppland3 3923 4822,7
Buskerud4 5554 7173,6
Vestfold4 7464 9273,8
Telemark3 0513 0941,4
Aust-Agder2 3492 4182,9
Vest-Agder3 3023 3611,8
Rogaland6 7226 9393,2
Hordaland8 0838 2732,4
Sogn og Fjordane1 8351 9003,5
Møre og Romsdal4 1534 2712,8
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag7 5057 7383,1
Nordland4 3494 4552,4
Troms - Romsa2 7972 8983,6
Finnmark - Finnmárku1 3061 3070,1

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20184. termin 20194. termin 2018 - 4. termin 2019
Hele landet40 68943 2876,4
 
Østfold2 1812 45512,6
Akershus8 2388 7255,9
Oslo6 8347 2956,7
Hedmark1 2181 2472,4
Oppland1 2341 197-3,0
Buskerud3 4063 85413,2
Vestfold1 4871 5635,1
Telemark1 3331 4408,0
Aust-Agder63370912,0
Vest-Agder1 2011 2645,2
Rogaland2 6962 7281,2
Hordaland2 4502 5233,0
Sogn og Fjordane50257714,9
Møre og Romsdal1 6621 634-1,7
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag3 0903 3297,7
Nordland1 2091 2977,3
Troms - Romsa9781 0376,0
Finnmark - Finnmárku33841121,6

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20184. termin 20194. termin 2018 - 4. termin 2019
Hele landet160 718167 5154,2
 
Østfold4 7534 9965,1
Akershus39 04940 5763,9
Oslo44 74146 9985,0
Hedmark3 9274 0402,9
Oppland1 9741 953-1,1
Buskerud5 7936 1696,5
Vestfold6 2726 139-2,1
Telemark1 4361 5276,3
Aust-Agder1 8071 9156,0
Vest-Agder2 5142 6575,7
Rogaland8 7169 81712,6
Hordaland13 80014 2813,5
Sogn og Fjordane2 3112 57411,4
Møre og Romsdal6 5336 9907,0
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag7 8288 1544,2
Nordland5 0274 234-15,8
Troms - Romsa3 4783 7116,7
Finnmark - Finnmárku7617863,3

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
4. termin 20185. termin 20186. termin 20181. termin 20192. termin 20193. termin 20194. termin 2019
Handel med og reparasjon av motorvogner40 68944 28442 36739 34846 02449 21543 287
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler29 47130 56530 89828 82633 40835 78331 410
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 9897 9697 4526 7797 7338 3677 461
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 6985 3733 7103 4164 2864 4023 867
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler530377306327597663549
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner160 718178 536181 705161 741175 424177 784167 515
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 1582 2572 2971 7502 4852 6032 093
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler57 8572 25762 86059 33466 95461 00460 546
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk24 99161 80425 45524 03124 14123 98323 958
Engroshandel med IKT-utstyr7 2698 20410 5808 2878 1688 1457 987
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr18 99223 20623 75119 79421 99324 20220 289
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers47 36953 27954 07046 33049 30455 46750 428
Uspesifisert engroshandel2 0832 6832 6922 2152 3792 3812 214
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner86 19980 42296 01972 05380 07287 76188 895
Butikkhandel med bredt vareutvalg33 79132 23236 49229 86733 35633 94035 189
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 0873 4275 0023 1503 8934 1594 279
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner9 3067 5368 2737 5338 0128 7188 766
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7938101 030667645735798
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger15 04715 11316 42811 72812 92715 26015 882
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 7873 7895 5743 3403 8994 4944 608
Annen butikkhandel i spesialforretninger14 37913 31617 66711 78813 33116 10514 864
Torghandel75286915225286
Detaljhandel utenom utsalgssted3 9334 1725 4833 9653 9874 2984 422

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB