380466
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
380466
statistikk
2019-09-12T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

8,3 %

vekst i omsetning for netthandel

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
2. termin 20182. termin 20192. termin 2018 - 2. termin 20192017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy45 61445 7750,40,2
Engroshandel165 229176 8117,06,2
Detaljhandel77 23180 3814,12,3
Dagligvarehandel29 21530 4404,23,0
Netthandel3 3503 6298,37,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20182. termin 20192. termin 2018 - 2. termin 2019
Hele landet77 23180 3814,1
 
Østfold3 7773 9584,8
Akershus9 3669 6402,9
Oslo10 46611 3578,5
Hedmark2 7652 8533,2
Oppland2 7902 9084,2
Buskerud4 1974 3112,7
Vestfold3 9414 2066,7
Telemark2 5052 6033,9
Aust-Agder1 7931 8583,6
Vest-Agder2 6962 7883,4
Rogaland6 5756 7763,1
Hordaland7 4567 6472,6
Sogn og Fjordane1 4981 5342,4
Møre og Romsdal3 7403 8462,8
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag6 5616 7723,2
Nordland3 5123 5812,0
Troms - Romsa2 4822 6195,5
Finnmark - Finnmárku1 1081 1251,5

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20182. termin 20192. termin 2018 - 2. termin 2019
Hele landet45 61445 7750,4
 
Østfold2 3352 4374,4
Akershus10 2879 187-10,7
Oslo6 9548 73225,6
Hedmark1 1251 2127,7
Oppland1 2031 130-6,1
Buskerud3 6153 7614,0
Vestfold2 8501 579-44,6
Telemark1 4471 4862,7
Aust-Agder6717034,8
Vest-Agder1 3251 3290,3
Rogaland2 9143 0574,9
Hordaland2 6512 93110,6
Sogn og Fjordane5545631,6
Møre og Romsdal1 7421 618-7,1
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag3 2993 3722,2
Nordland1 2461 2681,8
Troms - Romsa9981 0242,6
Finnmark - Finnmárku399386-3,3

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
2. termin 20182. termin 20192. termin 2018 - 2. termin 2019
Hele landet165 229176 8117,0
 
Østfold4 9465 0271,6
Akershus40 08442 0024,8
Oslo43 56848 43711,2
Hedmark3 9154 32810,5
Oppland1 8981 9824,4
Buskerud5 7386 32110,2
Vestfold6 1216 4315,1
Telemark1 3901 57113,0
Aust-Agder1 6981 7472,9
Vest-Agder2 5242 5982,9
Rogaland9 1299 9999,5
Hordaland14 84715 6505,4
Sogn og Fjordane2 3412 4816,0
Møre og Romsdal7 1867 5975,7
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag8 0328 5856,9
Nordland6 0185 597-7,0
Troms - Romsa5 0805 69412,1
Finnmark - Finnmárku7137626,9

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
2. termin 20183. termin 20184. termin 20185. termin 20186. termin 20181. termin 20192. termin 2019
Handel med og reparasjon av motorvogner45 61447 06740 60344 15642 33039 33345 775
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler33 11233 60129 52330 53830 93928 90333 430
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 8348 4176 9337 9577 4496 7687 595
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 1004 3403 6185 2843 6363 3354 141
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler568709529377306327609
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner165 229176 602159 388176 970179 233161 407176 811
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 2442 6292 1532 2562 2991 7502 486
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler61 6932 62957 67261 68062 68058 99567 039
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk25 39460 75824 99427 87425 48623 34623 675
Engroshandel med IKT-utstyr7 3178 0707 3958 34110 6938 3788 279
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr20 80623 18418 98923 25123 79419 81522 211
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers45 48754 32446 10150 88351 58546 90750 694
Uspesifisert engroshandel2 2882 3362 0842 6852 6952 2152 428
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner77 23188 37485 87381 63195 81472 45980 381
Butikkhandel med bredt vareutvalg31 96634 29933 74031 87736 39929 86633 311
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 7624 1374 1043 7285 0103 1563 845
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 0298 9458 9308 3748 0357 5048 010
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7048307938141 031665652
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger12 06414 97814 99614 86016 37012 18213 303
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 0084 5684 7353 7885 6433 3363 989
Annen butikkhandel i spesialforretninger13 02916 57914 50413 89517 68711 78813 315
Torghandel20527528691522
Detaljhandel utenom utsalgssted3 6503 9853 9964 2675 5703 9483 935

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB