333916
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
333916
statistikk
2018-12-18T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

2,5 %

vekst i omsetning for detaljhandel

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
4. termin 20174. termin 20184. termin 2017 - 4. termin 20182016 - 2017
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy41 63941 054-1,45,3
Engroshandel148 424163 36310,15,6
Detaljhandel83 90786 0082,52,4
Dagligvarehandel29 64930 7463,71,9
Netthandel3 4463 5964,413,6

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20174. termin 20184. termin 2017 - 4. termin 2018
Hele landet83 90786 0082,5
 
Østfold4 1744 3123,3
Akershus9 80910 0702,7
Oslo10 18410 4082,2
Hedmark3 0823 1502,2
Oppland3 2633 3522,7
Buskerud4 4294 5532,8
Vestfold4 5694 7534,0
Telemark2 9593 0493,0
Aust-Agder2 2612 4086,5
Vest-Agder3 2253 2912,0
Rogaland6 5786 6981,8
Hordaland7 8858 0822,5
Sogn og Fjordane1 8061 8401,9
Møre og Romsdal4 1224 1460,6
Sør-Trøndelag (-2017)5 1650-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)2 1610-100,0
Trøndelag07 467.
Nordland4 2084 3202,7
Troms - Romsa2 7612 8172,0
Finnmark - Finnmárku1 2671 2942,1

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20174. termin 20184. termin 2017 - 4. termin 2018
Hele landet41 63941 054-1,4
 
Østfold2 3212 151-7,3
Akershus8 5058 248-3,0
Oslo7 2997 199-1,4
Hedmark1 2941 200-7,3
Oppland1 1431 2115,9
Buskerud3 4393 390-1,4
Vestfold1 4681 4700,1
Telemark1 3511 327-1,8
Aust-Agder700674-3,7
Vest-Agder1 1721 158-1,2
Rogaland2 6672 6920,9
Hordaland2 5642 530-1,3
Sogn og Fjordane515498-3,3
Møre og Romsdal1 6301 6873,5
Sør-Trøndelag (-2017)2 0170-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)9580-100,0
Trøndelag03 085.
Nordland1 2061 197-0,7
Troms - Romsa1 001990-1,1
Finnmark - Finnmárku389349-10,3

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
4. termin 20174. termin 20184. termin 2017 - 4. termin 2018
Hele landet148 424163 36310,1
 
Østfold4 3414 7519,4
Akershus34 04337 86711,2
Oslo41 57149 22118,4
Hedmark3 5913 8617,5
Oppland1 9891 988-0,1
Buskerud5 2845 6466,9
Vestfold5 7146 0616,1
Telemark1 3871 4605,3
Aust-Agder1 8711 800-3,8
Vest-Agder2 3242 5308,9
Rogaland8 0918 8449,3
Hordaland13 81713 481-2,4
Sogn og Fjordane2 2722 3071,5
Møre og Romsdal6 1016 5337,1
Sør-Trøndelag (-2017)7 1410-100,0
Nord-Trøndelag (-2017)9490-100,0
Trøndelag08 356.
Nordland3 4524 26423,5
Troms - Romsa3 7443 578-4,4
Finnmark - Finnmárku74381710,0

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
4. termin 20175. termin 20176. termin 20171. termin 20182. termin 20183. termin 20184. termin 2018
Handel med og reparasjon av motorvogner41 63946 19346 25439 09345 69247 14041 054
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler31 00833 29334 62729 05233 42333 90930 221
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 6827 6157 5406 6937 7568 3436 851
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 4654 9303 7993 0423 9454 1783 460
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler484355288307568709523
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner148 424165 180170 953146 538161 231173 673163 363
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 2882 3362 4081 7832 2232 6022 134
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler57 2642 33663 26853 89760 79760 92357 889
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk21 70559 90224 70622 98824 12923 99023 759
Engroshandel med IKT-utstyr7 0688 13110 6917 3807 5308 3197 636
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr17 70621 19421 85017 69320 34822 78318 562
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers40 35845 51645 11740 72943 86452 66651 227
Uspesifisert engroshandel2 0342 6712 9122 0682 3402 3902 156
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner83 90779 71793 65970 72577 22588 38186 008
Butikkhandel med bredt vareutvalg32 66131 12535 49029 25932 03534 28833 771
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 9113 6154 8222 9743 6734 0744 016
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 4927 9997 3367 6338 0739 0399 146
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8248131 122749697823801
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger15 12514 58416 27711 43712 18215 17915 161
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 7273 7955 8983 5314 0154 5684 770
Annen butikkhandel i spesialforretninger14 37513 79817 59911 52112 93016 45214 380
Torghandel76256113215374
Detaljhandel utenom utsalgssted3 7163 9645 0543 6083 5993 9033 889

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB