405462
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
405462
statistikk
2020-06-24T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

6,8 %

økt omsetning i netthandel fra 1.termin 2019 til 1. termin 2020

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
1. termin 20191. termin 20201. termin 2019 - 1. termin 20202018 - 2019
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy39 27842 1467,32,4
Engroshandel158 306156 671-1,03,6
Detaljhandel71 92975 5705,11,6
Dagligvarehandel27 36229 2006,72,0
Netthandel3 7103 9626,88,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20191. termin 20201. termin 2019 - 1. termin 2020
Hele landet71 92975 5705,1
 
Viken16 20017 1896,1
Oslo10 43810 9885,3
Innlandet4 9865 1914,1
Vestfold og Telemark6 0146 3275,2
Agder4 0414 2615,4
Rogaland6 0916 3955,0
Vestland8 0898 5185,3
Møre og Romsdal3 3983 5013,0
Trøndelag - Trööndelage6 1026 3684,4
Nordland3 2003 3444,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 3703 4873,5

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20191. termin 20201. termin 2019 - 1. termin 2020
Hele landet39 27842 1467,3
 
Viken13 53514 89710,1
Oslo7 2328 02611,0
Innlandet1 9902 23212,2
Vestfold og Telemark2 5812 8008,5
Agder1 7461 99014,0
Rogaland2 6812 659-0,8
Vestland3 0073 001-0,2
Møre og Romsdal1 3771 4243,4
Trøndelag - Trööndelage2 7902 709-2,9
Nordland1 0911 1263,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 2491 2842,8

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke.
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20191. termin 20201. termin 2019 - 1. termin 2020
Hele landet158 306156 671-1,0
 
Viken49 20846 547-5,4
Oslo42 67041 712-2,2
Innlandet5 5135 5951,5
Vestfold og Telemark7 1157 5365,9
Agder4 1003 999-2,5
Rogaland9 3179 3380,2
Vestland16 44217 7057,7
Møre og Romsdal7 0976 966-1,8
Trøndelag - Trööndelage7 9297 539-4,9
Nordland3 6964 20713,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku5 2195 5285,9

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
1. termin 20192. termin 20193. termin 20194. termin 20195. termin 20196. termin 20191. termin 2020
Handel med og reparasjon av motorvogner39 27845 82748 99543 12946 99540 91242 146
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler28 78433 36735 71731 39432 49329 18730 548
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 7637 5978 2347 3428 4637 6187 679
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 3964 2604 3743 8415 6553 8253 555
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler334602670552384282365
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner158 306172 767174 551164 409182 168179 107156 671
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 0012 7132 8152 4362 6632 3491 619
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler58 8862 71360 58460 20365 13766 30661 111
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk23 02666 51523 01123 22626 33225 56723 224
Engroshandel med IKT-utstyr8 3118 1898 1907 9188 62111 4788 218
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr19 96522 18524 39020 30424 85524 25119 604
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers43 93247 77053 16848 07051 77346 43440 655
Uspesifisert engroshandel2 1852 4202 3922 2522 7862 7202 241
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner71 92980 07587 85789 01982 94497 28675 570
Butikkhandel med bredt vareutvalg29 86733 36233 93935 14032 23837 13431 866
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 1433 9034 1464 2803 8505 1673 407
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 5508 0948 9508 9788 2777 8667 419
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger6646417308027781 129714
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger11 69012 91315 21315 91415 15516 63812 306
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 3223 8984 4974 6073 7205 3123 286
Annen butikkhandel i spesialforretninger11 73113 25916 03014 81814 16017 76312 307
Torghandel14215183357321
Detaljhandel utenom utsalgssted3 9483 9844 3004 3984 7316 2044 243

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB