328438
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
328438
statistikk
2018-04-27T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

13,5 %

vekst i netthandelen i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20166. termin 20176. termin 2016 - 6. termin 20172016 - 2017
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy42 31445 7018,05,3
Engroshandel161 854160 193-1,04,2
Detaljhandel91 42294 6473,52,5
Dagligvarehandel30 23031 2633,41,9
Netthandel4 1024 77216,313,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20166. termin 20176. termin 2016 - 6. termin 2017
Hele landet91 42294 6473,5
 
Østfold4 3604 3930,8
Akershus11 27312 74013,0
Oslo12 36012 6752,5
Hedmark3 2693 3071,2
Oppland3 1793 2452,1
Buskerud4 9314 9620,6
Vestfold4 5924 7593,6
Telemark2 8783 0054,4
Aust-Agder2 0392 1244,2
Vest-Agder3 1663 2743,4
Rogaland7 7327 8651,7
Hordaland8 9459 1792,6
Sogn og Fjordane1 7581 7921,9
Møre og Romsdal4 5594 6381,7
Sør-Trøndelag (-2017)5 5715 7242,7
Nord-Trøndelag (-2017)2 2542 2891,6
Nordland4 2214 2550,8
Troms - Romsa3 0403 0971,9
Finnmark - Finnmárku1 2951 3252,3

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20166. termin 20176. termin 2016 - 6. termin 2017
Hele landet42 31445 7018,0
 
Østfold2 1552 3207,7
Akershus10 06310 2441,8
Oslo7 1488 47418,6
Hedmark1 1441 26410,5
Oppland1 1921 2111,6
Buskerud3 6113 8235,9
Vestfold1 3761 4374,4
Telemark1 3991 4564,1
Aust-Agder6306838,4
Vest-Agder1 1791 2506,0
Rogaland2 6153 09418,3
Hordaland2 4112 69311,7
Sogn og Fjordane5245535,5
Møre og Romsdal1 4961 5523,7
Sør-Trøndelag (-2017)1 9002 17514,5
Nord-Trøndelag (-2017)950889-6,4
Nordland1 1641 1660,2
Troms - Romsa9349724,1
Finnmark - Finnmárku4224455,5

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20166. termin 20176. termin 2016 - 6. termin 2017
Hele landet161 854160 193-1,0
 
Østfold5 0875 1070,4
Akershus37 42534 347-8,2
Oslo46 63248 8264,7
Hedmark3 3503 81914,0
Oppland2 0122 0843,6
Buskerud5 2235 84411,9
Vestfold6 4466 185-4,0
Telemark1 4951 491-0,3
Aust-Agder1 6961 7644,0
Vest-Agder2 3852 4211,5
Rogaland9 0748 348-8,0
Hordaland15 12215 062-0,4
Sogn og Fjordane3 4242 350-31,4
Møre og Romsdal6 0796 79711,8
Sør-Trøndelag (-2017)7 4746 829-8,6
Nord-Trøndelag (-2017)9261 09418,1
Nordland3 7203 7390,5
Troms - Romsa3 5943 310-7,9
Finnmark - Finnmárku69277411,8

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
6. termin 20161. termin 20172. termin 20173. termin 20174. termin 20175. termin 20176. termin 2017
Handel med og reparasjon av motorvogner42 31438 54241 94444 90141 64146 21245 701
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler30 99028 61730 61932 34331 00033 27433 747
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 2796 5776 9297 7086 6697 6247 798
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 7733 0553 8674 2283 4884 9583 871
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler271293528622484355285
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner161 854135 616154 938165 016148 828164 845160 193
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 3271 6962 1773 0242 3022 3512 442
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler60 9611 69659 12660 01657 23159 21356 464
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk24 75949 18922 44023 23121 66725 27424 055
Engroshandel med IKT-utstyr9 8027 0037 4328 3227 0477 94510 531
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr21 28316 62019 80422 30617 68521 14021 929
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers39 88838 04041 63845 66140 85346 23141 817
Uspesifisert engroshandel2 8331 9422 3202 4562 0442 6912 954
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner91 42268 49875 38386 05783 74479 76794 647
Butikkhandel med bredt vareutvalg34 37828 35531 16033 17532 66931 12935 518
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 6482 8973 5363 8003 8123 5784 810
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 7337 4727 6948 5788 4658 1118 341
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger1 1637476807948138011 117
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger16 03511 04212 38815 37315 24514 63016 249
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger5 6743 2303 9344 4614 6873 7825 905
Annen butikkhandel i spesialforretninger17 33011 42712 60916 06314 28413 74817 535
Torghandel58191743792562
Detaljhandel utenom utsalgssted4 4033 3103 3653 7713 6913 9645 111

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB