Statistikkområde

Utdanning: Voksenopplæring

Alt innhold for delområdet voksenopplæring

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2016

  Rapporter 2019/38

  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

  Publikasjon
 • Kvinner står for 2 av 3 nettskoledeltagelser

  Skoleåret 2018/19 var det rundt 21 300 kursdeltagelser på godkjente nettskoler i Norge. Kvinneandelen var på 67 prosent, og kvinnene fullførte flest kurs.

  Artikkel
 • Spansk mest populært i skolen – mindre utbredt blant voksne

  7 av 10 elever i ungdomsskolen hadde i fjor et fremmedspråk i tillegg til engelsk, og spansk er mest populært. Hos voksne dominerer derimot tysk som andre fremmedspråk.

  Artikkel
 • Nedgang i antall norskprøver

  I løpet av 2018 ble det avlagt 53 000 norskprøver – en nedgang på 9 prosent fra 2017.

  Artikkel
 • Færre deltakere i introduksjonsprogrammet

  I løpet av 2018 deltok 27 100 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 6 prosent færre enn året før.

  Artikkel
 • Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanser

  Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i andelen sysselsatte som oppga at de hadde deltatt på kurs, seminarer og konferanser i løpet av det siste året. For menn mellom 62 og 66 år var det derimot en økning.

  Artikkel
 • Nedgang i kursvirksomheten

  I 2018 ble det avholdt 43 300 tilskuddsberettigede kurs med til sammen 478 500 deltakere i regi av studieforbundene. Det var lavest antall kurs siden 2013 og lavest antall deltakere siden 2012.

  Artikkel
 • Videregående opplæring størst på nettskolene

  I løpet av skoleåret 2017/18 var det knapt 19 400 kursdeltagelser ved nettskoler i Norge. 48 prosent av disse var deltagelser på kurs i fag eller kombinasjoner av fag innenfor videregående opplæring.

  Artikkel
 • Norge på kurs- og seminartoppen i Europa

  Norge er blant landene der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer. Men vi bruker mindre tid på denne typen opplæring.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2019

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • 6 av 10 i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram

  62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Året før var andelen 61 prosent.

  Artikkel
 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015

  Rapporter 2018/38

  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

  Publikasjon
 • Fortsatt økning i antall deltakere fra Syria

  I løpet av 2017 deltok 44 200 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på 6 prosent fra 2016. Antallet deltakere fra Syria økte med 39 prosent til 13 600.

  Artikkel
 • Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før

  For ti år siden svarte 23 prosent av de ikke-sysselsatte i aldersgruppen 35-44 år at de hadde deltatt i formell utdanning det siste året. I 2018 er dette tallet sunket til 13 prosent.

  Artikkel
 • Flere fullføringer ved nettskolene

  I løpet av 2016/17 var det vel 10 400 fullførte utdanninger ved nettskoler i Norge. Dette er en økning fra nær 9700 fullføringer året før. Økningen i fullførte nettskoleutdanninger har vært størst innenfor videregående opplæring.

  Artikkel