Faktahefter 

Fakta om utdanning 2017

Nøkkeltall fra 2015

Innhold

Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

Ved hjelp av tekst, tabeller, figurer og kart gir denne publikasjonen deg korte fakta om utdanning i Norge.

Kontakt