Økonomiske analyser, 4/2009

Er barnehage bra for barna?

Publisert:

Barnehage har store positive effekter på barnas utdanningsnivå og arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder, viser den første norske studien av langtidseff ektene av den store barnehageutbyggingen på slutten av 1970- tallet.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt