Publikasjon

Statistiske analyser 105

Transport i Norge

Innhold

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk om samferdsel og transport. Egne data samt et betydelig tilfang av eksterne data er nyttet i denne publikasjonen.

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk om samferdsel og transport. Egne data samt et betydelig tilfang av eksterne data er nyttet i denne publikasjonen.

En viktig målsetting med publikasjonen er å gi et helhetsbilde av transportsektoren hvor betydningen av de forskjellige transportformene måles opp mot hverandre over tid. Publikasjonen går også mer i dybden ved en nærmere beskrivelse av den enkelte transportforms karakteristika. Det er lagt vekt på at stoffet skal være lett tilgjengelig med oversiktlige tabeller og fi gurer med kommentarer.

 

 

 

Kontakt