Metoder og dokumentasjon for teknologi og innovasjon

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 22. oktober 2021

Undersøkelse om digitalisering og teknologi

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte høsten 2020 en undersøkelse om digitalisering og teknologi blant et utvalg norske foretak.