Publikasjon

Notater 2009/6

Turnover/output measures in the telecommunication industry in Norway

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen