Til toppen
12074: Meldinger til barnevernet og foresatte, samt ventetid for behandlinger med narkose (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
antall
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
antall
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
antall
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
prosent
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
prosent
Referansetid
Bekymringsmeldinger sendt til barnevernet (antall):
31.12
Barn det er sendt varsler om til foresatte (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, totalt (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (antall):
31.12
Tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (antall):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, lang ventetid (prosent):
31.12
Andel tannbehandlinger med narkose, kort ventetid (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen viser tannhelsetjenestens meldinger til barnevernstjenesten og foresatte, samt ventetid for tannbehandlinger med narkose.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken