Kommunehelsetenesta

Til toppen

11996: Legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester, etter avtaleform og funksjon (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
avtaleform
funksjon
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 3001 Halden ,

Valgt 0 av totalt 768


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avtalte legeårsverk i kommunale helse- og omsorgstjenester etter KOSTRA-funksjon og avtaleform
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken