Til toppen
11985: Utvalgte nøkkeltall for tannhelsetjenesten (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent):
prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent):
prosent
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent):
prosent
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall):
antall
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent):
prosent
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent):
prosent
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent):
prosent
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
antall
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Referansetid
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent):
31.12
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent):
31.12
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent):
31.12
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall):
31.12
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent):
31.12
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent):
31.12
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent):
31.12
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Avtalte tannlegeårsverk (uten spesialitet) per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2018 er det KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister) som er kilden til data om tjenestemottakere i omsorgstjenesten. Samtidig med overgangen til ny datakilde har SSB også tatt i bruk en ny metode for å hente ut antall personer som har rettigheter til gratis tannhelsetjenester etter Tannhelsetjenesteloven. For å bli talt med som mottaker av helsetjenester i hjemmet, er kravet at en person har mottatt tjenesten i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. For å bli talt med som mottaker av langtidsopphold på institusjon, er kravet at en person har bodd på institusjon i minst 3 måneder totalt i løpet av året, men ikke nødvendigvis sammenhengende. SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken