Til toppen
11960: Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste, etter funksjon (F) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emil Elias Traaholt Vågnes, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 312
eev@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
1000 kr
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
kr
Referansetid
Brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftsutgifter per prioritert person under tilsyn (kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter per person undersøkt/behandlet (kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter (1000 kr):
31.12
Brutto investeringsutgifter per innbygger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
funksjon
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Utgifter i offentlig tannhelsetjeneste - grunnlagsdata og nøkkeltall. Tallene er hentet fra fylkeskommunale regnskap.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken