Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

11933: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Rom i alt (antall):
antall
Enerom (antall):
antall
Antall rom for 2 eller flere (antall):
antall
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
antall
Andel enerom (prosent):
prosent
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
prosent
Referansetid
Rom i alt (antall):
31.12
Enerom (antall):
31.12
Antall rom for 2 eller flere (antall):
31.12
Brukertilpassede enerom med bad og wc (antall):
31.12
Andel enerom (prosent):
31.12
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Rom i sykehjem eller aldershjem, pr. 31.12. Bygningsmessig utforming/kapasitet, uavhengig av hvor mange som faktisk bor på rommene, og hvor mange plasser som faktisk er i drift eller budsjettert. Også inkludert private institusjoner (kommersielle og ideelle). Plassene slik de er lokalisert, ikke korrigert for ev. kjøp/salg over kommunegrense. Rom for både langtids og tidsbegrenset opphold. Ikke inkludert rom som hovedsakelig brukes til KAD (kommunale akutte døgnplasser/øyeblikkelig hjelp døgnopphold) fom. 2017-årgangen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Andel enerom (prosent)
Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)
Fram til og med 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Etter det gjelder alle år bare andel enerom.

Brukerveiledning for statistikkbanken