11327: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter statsborgarskap 2007K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 276 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 53 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.05.2020
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Måleenhet
Innvandring:
personar
Utvandring:
personar
Nettoinnvandring:
personar
Referansetid
Innvandring:
31.12.
Utvandring:
31.12.
Nettoinnvandring:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall ble rettet 09.08.2019.
Tallene for kvartalene i 2013 og tidligere avviker noe fra tidligere publiserte kvartalstall. Dette henger sammen med at tallene er hentet fra den årlige flyttestatistikken, hvor kvartalene er regnet ut fra hendelsesmåned fra denne statistikken
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken