Til toppen
11229: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) 2016M01 - 2020M06
Sist endret
20.08.2020
Kontakt
Harald Stormoen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 697
dst@ssb.no

Yoon Shin Nakstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 609
nak@ssb.no

Ole Petter Rygvold, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 61
opr@ssb.no

Måleenhet
Aksjeemisjoner:
mill. kr
Referansetid
Aksjeemisjoner:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
utstedersektor
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 54 Valgte 1


Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken