Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
10875: Utvalgte nasjonale nøkkeltall. Fylkeskonsern (avslutta serie) 2008 - 2016
Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
ath@ssb.no

Corretta Aluoch Arodi, Statistisk sentralbyrå
+47 40902656
cos@ssb.no

Måleenhet
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Netto finans og avdrag (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Overskudd før lån og avsetninger (mill. kr):
mill. kr
Langsiktig gjeld (mill. kr):
mill. kr
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse (mill. kr):
mill. kr
Arbeidskapital ekskl. premieavvik (mill. kr):
mill. kr
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
prosent
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
prosent
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
prosent
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Statlig rammeoverføring (mill. kr):
mill. kr
Andre statlige tilskudd til driftsformål (mill. kr):
mill. kr
Skatt på inntekt og formue (mill. kr):
mill. kr
Salgs- og leieinntekter (mill. kr):
mill. kr
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet (mill. kr):
mill. kr
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
prosent
Overføring fra driftsregnskapet (mill. kr):
mill. kr
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. (mill. kr):
mill. kr
Diverse intern finansiering (mill. kr):
mill. kr
Bruk av lån (netto) (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr):
kr
Frie inntekter i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
kr
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr):
kr
Brutto driftsinntekter i alt (mill. kr):
mill. kr
Frie inntekter i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Netto driftsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto investeringsutgifter i alt (mill. kr):
mill. kr
Netto lånegjeld i alt (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter,videregående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, tannhelse i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, samferdsel i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, næring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, kultur i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Brutto driftsutgifter, annet i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
prosent
Referansetid
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
01.01.
Netto finans og avdrag (mill. kr):
01.01.
Netto driftsresultat (mill. kr):
01.01.
Overskudd før lån og avsetninger (mill. kr):
01.01.
Langsiktig gjeld (mill. kr):
01.01.
Del av langsiktig gjeld: pensjonsforpliktelse (mill. kr):
01.01.
Arbeidskapital ekskl. premieavvik (mill. kr):
01.01.
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt:
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter:
01.01.
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Statlig rammeoverføring (mill. kr):
01.01.
Andre statlige tilskudd til driftsformål (mill. kr):
01.01.
Skatt på inntekt og formue (mill. kr):
01.01.
Salgs- og leieinntekter (mill. kr):
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet (mill. kr):
01.01.
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet (mill. kr):
01.01.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt:
01.01.
Overføring fra driftsregnskapet (mill. kr):
01.01.
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. (mill. kr):
01.01.
Diverse intern finansiering (mill. kr):
01.01.
Bruk av lån (netto) (mill. kr):
01.01.
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Frie inntekter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr):
01.01.
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr):
01.01.
Brutto driftsinntekter i alt (mill. kr):
01.01.
Frie inntekter i alt (mill. kr):
01.01.
Brutto driftsutgifter i alt (mill. kr):
01.01.
Netto driftsutgifter i alt (mill. kr):
01.01.
Brutto investeringsutgifter i alt (mill. kr):
01.01.
Netto lånegjeld i alt (mill. kr):
01.01.
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter,videregående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, tannhelse i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, samferdsel i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, næring i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, kultur i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Brutto driftsutgifter, annet i prosent av brutto driftsutgifter i alt:
01.01.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 54 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Forklaring

Brukerveiledning for statistikkbanken