Allmennlegetjenesten

Til toppen

10311: Legevaktkonsultasjoner, etter alder og utdanningsnivå (16 år og eldre) 2012 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
utdanningsnivå

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken