Detaljomsetningsindeksen

Til toppen

09296: Detaljomsetningsindeksen, etter næring (SN2007) (2015=100) 2000 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. G Varehandel, reparasjon av motorvogner , 45 Handel med og reparasjon av motorvogner , 45.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler ,

Valgt 0 av totalt 65

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring (SN2007)

46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner

Inkluderer ikke næring 46.1 Agenturhandel.

Brukerveiledning for statistikkbanken